Domů Uzdravim.cz
Pod pojmem exstirpace si můžeme představit úplné chirurgické odstranění tkáně nebo orgánu. Odstraňované tkáně a útvary jsou často hlouběji uložené. Mnohdy je nutné provést klasický otevřený zákrok, abychom extirpovali tkáň. S exstirpací se můžeme setkat např. v zubním lékařství (stomatologii), kdy se...
Pod pojmem skybala (skybalon ‒ výkal) rozumíme jednotlivé útvary ve střevě, které jsou tvrdé a vznikly zahuštěním stolice, jedná se tzv. spečenou stolici. U dlouhodobé zácpy je možné je nahmatat během pohmatového vyšetření břicha. Nejčastěji v levé jámě kyčelní. Taková...
Izokorií rozumíme fyziologický, normální stav očních zornic (pupil), které mají stejnou velikost. Jsou souměrné. Nehodnotí se, zda jsou obě rozšířené nebo obě zúžené. Jen to, zda jsou shodné. Zornice mívá ve světle přibližně 2‒4 mm průměr, naopak ve tmě...
Temporomandibulární kloub je nesmírně důležitý a namáhaný. Je jediným pohyblivým kloubem na hlavě. Umožňuje pohybovat dolní čelistí. Stavba kloubu: Kloub vzniká spojením kloubní hlavicí, kterou představuje ukončení ramene kosti dolní čelisti (mandibuly), a kloubní jamky, která se nachází v kosti spánkové (fossa...
Anteflexe je pojem pro ohnutí dopředu. Je využívám obecně v mnoha oborech medicíny. S pojmem anteflexe se často setkáváme v gynekologii, kdy se hovoří o anteflexi dělohy. Děloha je za fyziologických (normálních, přirozených) podmínek (vztaženo k úhlu mezi osou jdoucí z děložního hrdla a děložního...
Počty lidí, kteří onemocní rakovinou se stále zvyšují. Léčba v podobě chemoterapie, radioterapie a chirurgického zákroku nemusí vždy pomoci, navíc je velmi náročná a mnoha vedlejšími účinky. Je tedy snaha najít léčbu vysoce účinnou a co nejméně zatěžující. Byla tedy...
Po operaci bederní páteře je nejprve nutné po dobu 6 týdnů dodržovat šetřící režim. Fyzioteraput ho naučí vstávat z lužka tím správným způsobem. To spočívá v tom, že si lehnete na břicho, spustíte nebolestivou dolní končetinu na zem, ohněte...
Choroby štítné žlázy nejsou nikterak výjimečné.Štítná žláza je endokrinní žláza uložená v krku po jeho stranách. Tvoří ji pravý a levý lalok, které spojuje můstek. Pro správné fungování organismu mají veledůležitou roli. Neobejdeme se bez ní. Jedním z velmi...
Okultní krvácení představuje skryté krvácení, které není masivní, okem je tedy neviditelné, ale probíhá. Odhalit se dá pouze pod mikroskopem. Obvykle se o okultním krvácení hovoří ve spojitosti se speciálním vyšetřením stolice, které se provádí i u nás. Pravidelně...
Pod termínem FODMAP se skrývá Fermentable Oligo-Di-Mono sacharidy ane Polyols. Skutečně to zní složitě. Jednodušeji si pod termínem FODMAP představte uhlohydráty s krátkým řetězcem, které se špatně absorbují v tenkém střevě. Jde především o fruktózu, rafinózu, stachyózu, laktózu, sorbitol,...