Domů Uzdravim.cz
Distenze popisuje stav, kdy dochází k roztažení či rozepětí. Využívá se v medicíně u mnoha patologických stavů v jednotlivých orgánových soustavách. Distenze v pohybovém aparátu: Může dojít např. k distenzi kloubního pouzdra, při namožení kloubu, nedochází k plnému vykloubení, ale pohybu a namožení svalového pouzdra, kloub...
Krepitace je zvuk, který slyšíme při vyšetřování pacientů. Jedná se o třaskání, praskání, lupání... Krepitaci můžeme také cítit dotykem. Krepitace v pohybovém ústrojí: O krepitaci mluvíme např. v souvislosti se zlomeninami, kdy během vyšetření slyšíme zvuk o sebe se otírajících úlomků kostí....
Kakosmie je stav, kdy čichem vnímáme nepříjemné zápachy, mnohé i vonící pachy jsou páchnoucí. Řadíme ji mezi změněné čichové vjemy. Pro postiženého je to stav velmi obtěžující i vysilující. Čich: Čich je pro nás, byť se to nezdá, poměrně důležitý. Dokážeme...
Estrogen

Estrogen

Estrogeny jsou ženské pohlavní hormony, které zodpovídají za vývoj sekundárních pohlavních znaků a menstruační cyklus s ovulací, růst děložní sliznice. Estrogeny také působí na prsní tkáň a snižují riziko vzniku aterosklerózy. Chrání ženu také před vznikem osteoporózy. Estrogeny jsou...
CA 125 je marker rakovinného bujení, tj. jeho koncentrace v krvi se zvyšuje, pokud v těle probíhá patologický proces, nejčastěji rakovinné bujení, ale nejen u něj. Je proto znám i jako tumor marker. Není však moc specifický, tj. není pouze pro...
Pod pojmem exstirpace si můžeme představit úplné chirurgické odstranění tkáně nebo orgánu. Odstraňované tkáně a útvary jsou často hlouběji uložené. Mnohdy je nutné provést klasický otevřený zákrok, abychom extirpovali tkáň. S exstirpací se můžeme setkat např. v zubním lékařství (stomatologii), kdy se...
Pod pojmem skybala (skybalon ‒ výkal) rozumíme jednotlivé útvary ve střevě, které jsou tvrdé a vznikly zahuštěním stolice, jedná se tzv. spečenou stolici. U dlouhodobé zácpy je možné je nahmatat během pohmatového vyšetření břicha. Nejčastěji v levé jámě kyčelní. Taková...
Izokorií rozumíme fyziologický, normální stav očních zornic (pupil), které mají stejnou velikost. Jsou souměrné. Nehodnotí se, zda jsou obě rozšířené nebo obě zúžené. Jen to, zda jsou shodné. Zornice mívá ve světle přibližně 2‒4 mm průměr, naopak ve tmě...
Temporomandibulární kloub je nesmírně důležitý a namáhaný. Je jediným pohyblivým kloubem na hlavě. Umožňuje pohybovat dolní čelistí. Stavba kloubu: Kloub vzniká spojením kloubní hlavicí, kterou představuje ukončení ramene kosti dolní čelisti (mandibuly), a kloubní jamky, která se nachází v kosti spánkové (fossa...
Anteflexe je pojem pro ohnutí dopředu. Je využívám obecně v mnoha oborech medicíny. S pojmem anteflexe se často setkáváme v gynekologii, kdy se hovoří o anteflexi dělohy. Děloha je za fyziologických (normálních, přirozených) podmínek (vztaženo k úhlu mezi osou jdoucí z děložního hrdla a děložního...