Domů Nemoci Léky Brilique

Brilique

1869

Brilique je moderním medikamentem ze skupiny léků na ředění krve. Jde tedy vlastně o protisrážlivý lék, který ovlivňuje krevní destičky. Účinnou látkou léku je tikagrelor.

Indikace léku Brilique

Pokud se tento přípravek podává současně i s kyselinou acetylsalicylovou, jde o skvělý prostředek v rámci prevence aterotrombotických příhod u nemocných s akutním koronárním syndromem, tedy u nemocných s nestabilní anginou pectoris, infarktem myokardu bez elevace ST segmentu, ale i s elevací segmentu, stavů po implantaci stentů a koronárním by passu.

Mechanismus účinku léku

Brilique působí na krevní destičky, tzv. trombocyty, jejichž rolí je zastavit krvácení. K zastavení krvácení dojde tak, že se shlukují dohromady a vyplňují otvor v krevní cévě, která vznikla nějakým poraněním. Jenomže krevní destičky se mohou shlukovat i uvnitř nemocných krevních cév. A to může být nebezpečné. Tyto sraženiny pak mohou zcela zastavit průtok krve, což vyvolá srdeční infarkt nebo cévní mozkovou příhodu. Sraženiny mohou zastavit průtok krve do srdce, což může následně způsobit bolest na hrudi, která se pak čas od času vrací (jedná se o nestabilní anginu pectoris). Brilique je lék, který tomuto nadměrnému shlukování zabraňuje. Snižuje tak možnost, že dojde ke vzniku krevní sraženiny, která by mohla snížit průtok krve. Na rozdíl od jiných medikamentů podobného rázu, nevytváří žádné další metabolity a jeho účinek je vratný. Je považován za účinnější a bezpečnější verzi clopidogrelu.

Kontraindikace, kdy se nesmí lék užívat

  • Brilique se nesmí užívat tam, kde je alergie anebo zvýšená přecitlivělost na nějakou látku v léku.
  • Pokud vás trápí patologické krvácení.
  • Jestliže ve své anamnéze máte intrakraniální krvácení.
    Pokud vás trápí závažná porucha jater.
  • Nesmí se souběžně podávat se silnými inhibitory CYP3A4, čili ketokonazolem, klarithromycinem, nefazodonem, ritonavirem a atazanavirem. Vedlo by to k velkému navýšení účinků Brilique.

Dejte si pozor!

Užívání tohoto léku je spojeno se zvýšeným rizikem krvácení. Nutno je jej proto podávat opatrně, a to zvláště u nemocných se sklonem ke krvácení, po nedávném chirurgickém výkonu, u lidí s krvácením do trávícího traktu, nemocných s poruchou funkce jater. Pozor je nutno dávat i tam, kde nemocný užívá nesteroidní antirevmatické léky, antikoagulancia a fibrinolytika. Antifibrinolytická léčba nebo také léčba rekombinantním faktorem VIIa může zvyšovat hemostázu. Transfuze nesnížila antiagregační účinek léku s desmopresinu pak nesnižuje krvácení.

Nežádoucí účinky

Jednou z nejzávažnějších komplikací je vedle alergické reakce nadměrné krvácení. To se však příliš neliší od jiných preparátů. Dále bylo u užívání tohoto léku zaznamenány i nevýznamné trávicí potíže a zvýšená koncentrace kyseliny močové v krvi.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here