Domů Nemoci Kůže Dehiscence rány, rozestup rány

Dehiscence rány, rozestup rány

1750

Dehiscence ran je komplikací při hojení akutních ran, např. pooperačních, nejčastěji u břišních operací. Jedná se o rozpad, rozestup rány. Může dojít k dehiscenci částečné nebo úplné. Někdy se jedná spíš o kosmetický problém, vznikne nevzhledně vyhlížející jizva, ale často se jedná o vážné případy, které mohou ohrozit pacienta i na životě.

Kdy vzniká?

K dehiscenci dochází vlivem narušení procesu hojení rány či špatným ošetřením rány, rizikovým faktory a příčinami dehiscence jsou:

 • reakce na použitý šicí materiál
 • nemoci pacienta (cukrovka, zhoršuje procesy hojení)
 • věk pacienta, s nárůstem věku dochází ke snížení hojivosti ran
 • obezita, tukové vrstvy se hůře sešívají, hůře se uzavírá rána a také se hůře hojí. Roli hraje i prozánětlivá aktivita imunitního systému u těchto lidí
 • kachektičtí, podvyživení pacienti, s nedostatkem živin je snížená regenerace organismu (chybí bílkoviny a potřebné vitamíny)
 • pacienti s kortikosteroidní terapií
 • infikování rány
 • vznik hematomu v ráně
 • povolení stehů
 • nedostatečné uzavření rány, stehy jsou příliš daleko od sebe
 • zvýšení tlaku v místě šití (např. pokud jsou v oblasti břicha, tak při zvýšení nitrobřišního tlaku při změně polohy, na toaletě, při kašli)
 • otok místa sešití
 • předčasné odstranění stehů
 • může se však také jednat o úmyslnou snahu pacienta poškodit se

Důsledky:

Dehiscence může zasáhnout kůži a podkoží nebo v horším případě všechny vrstvy rány, tedy i fascie. Někdy může dokonce dojít k ruptuře, kdy dochází u operačních ran na břiše k vyhřeznutí vnitřností. Mluvíme pak o evisceraci, což může být i život ohrožující stav, pokud není okamžitě řešen.

Při menších rozestupech mohou vznikat kýly v pooperační jizvě.

Léčebný postup při dehiscenci ran:

Léčba dehiscence musí být okamžitá, zvláště pokud se jedná o pacienty po chirurgických zákrocích. Při léčbě je nutné odstranit vyvolávající příčinu.

 • Je nutné odstranit infekci v ráně, ránu revidovat, vyčistit, použít místní, popř. i celková antibiotika
 • Vypustit hematom
 • Zmírnit otok
 • U těžkých stavů je možné využít i podtlakovou terapii. Jedná se o metodu, která napomáhá uzavření špatně se hojících ran. Principem je využití subatmosferického tlaku v ráně, kdy s aktivně odčerpá nežádoucí vzniklá tekutina, např. hnis, což přirozeně podpoří regeneraci rány. Podtlak se aktivně vytváří sacím mechanismem pomocí přístrojové pumpy, která také odvádí patologickou tekutinu z rány. Podtlak jednak odvádí tekutinu, čímž také snižuje riziko rozšíření infekce, zmenšuje plochu poranění, zlepšuje prokrvení spodiny rána, a tím podporuje hojení, podporuje též spontánní uzavření rány atd. Pozitivní také je, že není nutné ránu převazovat. Výměna sací sady se provádí za 72‒96 hodin.
 • Poučit pacienta, jak se chovat, např. jak kašlat, aby se nezvyšoval tlak na jizvu

Provádí se resutura, tedy opětovné sešití, pokud je to nutné.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here