|

Dehiscence rány, rozestup rány

Dehiscence ran je komplikací při hojení akutních ran, např. pooperačních, nejčastěji u břišních operací. Jedná se o rozpad, rozestup rány. Může dojít k dehiscenci částečné nebo úplné. Někdy se jedná spíš o kosmetický problém, vznikne nevzhledně vyhlížející jizva, ale často se jedná o vážné případy, které mohou ohrozit pacienta i na životě.

Kdy vzniká?

K dehiscenci dochází vlivem narušení procesu hojení rány či špatným ošetřením rány, rizikovým faktory a příčinami dehiscence jsou:

 • reakce na použitý šicí materiál
 • nemoci pacienta (cukrovka, zhoršuje procesy hojení)
 • věk pacienta, s nárůstem věku dochází ke snížení hojivosti ran
 • obezita, tukové vrstvy se hůře sešívají, hůře se uzavírá rána a také se hůře hojí. Roli hraje i prozánětlivá aktivita imunitního systému u těchto lidí
 • kachektičtí, podvyživení pacienti, s nedostatkem živin je snížená regenerace organismu (chybí bílkoviny a potřebné vitamíny)
 • pacienti s kortikosteroidní terapií
 • infikování rány
 • vznik hematomu v ráně
 • povolení stehů
 • nedostatečné uzavření rány, stehy jsou příliš daleko od sebe
 • zvýšení tlaku v místě šití (např. pokud jsou v oblasti břicha, tak při zvýšení nitrobřišního tlaku při změně polohy, na toaletě, při kašli)
 • otok místa sešití
 • předčasné odstranění stehů
 • může se však také jednat o úmyslnou snahu pacienta poškodit se

Důsledky:

Dehiscence může zasáhnout kůži a podkoží nebo v horším případě všechny vrstvy rány, tedy i fascie. Někdy může dokonce dojít k ruptuře, kdy dochází u operačních ran na břiše k vyhřeznutí vnitřností. Mluvíme pak o evisceraci, což může být i život ohrožující stav, pokud není okamžitě řešen.

Při menších rozestupech mohou vznikat kýly v pooperační jizvě.

Léčebný postup při dehiscenci ran:

Léčba dehiscence musí být okamžitá, zvláště pokud se jedná o pacienty po chirurgických zákrocích. Při léčbě je nutné odstranit vyvolávající příčinu.

 • Je nutné odstranit infekci v ráně, ránu revidovat, vyčistit, použít místní, popř. i celková antibiotika
 • Vypustit hematom
 • Zmírnit otok
 • U těžkých stavů je možné využít i podtlakovou terapii. Jedná se o metodu, která napomáhá uzavření špatně se hojících ran. Principem je využití subatmosferického tlaku v ráně, kdy s aktivně odčerpá nežádoucí vzniklá tekutina, např. hnis, což přirozeně podpoří regeneraci rány. Podtlak se aktivně vytváří sacím mechanismem pomocí přístrojové pumpy, která také odvádí patologickou tekutinu z rány. Podtlak jednak odvádí tekutinu, čímž také snižuje riziko rozšíření infekce, zmenšuje plochu poranění, zlepšuje prokrvení spodiny rána, a tím podporuje hojení, podporuje též spontánní uzavření rány atd. Pozitivní také je, že není nutné ránu převazovat. Výměna sací sady se provádí za 72‒96 hodin.
 • Poučit pacienta, jak se chovat, např. jak kašlat, aby se nezvyšoval tlak na jizvu

Provádí se resutura, tedy opětovné sešití, pokud je to nutné.

Další články z rubriky

Tagy: ,

Zanechte odpověď