Domů Nemoci ORL Jednostranná hluchota

Jednostranná hluchota

854

Jednostranná hluchota je u nás označovaná jako JSH. Jde o stav, kdy pacient na jedno ucho téměř nebo úplně neslyší.

Už i jednostranná hluchota zabraňuje správnému porozumění řeči a zvuku, a to obzvláště ve velmi hlučném prostředí. Mimo to také ztěžuje i prostorovou orientaci. Navíc naslouchání jedním uchem vyžaduje mnohem větší úsilí, což je velmi únavné a může to mít dopad na život, práci i studium.

O uchu

Ucho snímá zvukové signály, určuje jejich zdroj a také i hodnotu. Ty zvuky, které jsou nejblíže, jsme schopni vnímat dříve, než ty, které jdou z dálky. Pokud je ucho poškozeno, potřebuje na rozlišení vzdálenosti více času. Někdy není ani schopno vzdálenější zvuky zachytit. S mírou poškození ucha se schopnost zachytit vzdálený zvuk zkracuje, až se stává nemožným.

O slyšení

Každý zvuk je jiné frekvence a každý člověk tyto tóny vnímá odlišně. Každý zvuk je různě intenzivní a má různou intenzitu decibelů. Vnímání zvuku se odvíjí od věku, vrozených a získaných onemocnění a také i dědičnosti. Malé děti nemusí vnímat velmi tiché a střední zvukové tóny. Zdravé větší děti a dospělí do 50 let by však měli vnímat všechny zvuky, a to dokonce i když zní tiše, byť v přeplněném místě.

Příznaky jednostranné hluchoty

Jednostrannou hluchotu nemusíte okamžitě poznat, projevit se může různě. Jedním z prvotních příznaků je problém zachytit směr jdoucího zvuku. Nemocný neví, odkud zvuk přišel. Pokud na něj hovoříte na straně postiženého ucha, může přeslechnout část rozhovoru. Má také problém rozhovor udržet a někdy jí ani není schopen.

Příčiny vzniku jednostranné hluchoty

Těžká nedoslýchavost na jedno ucho může vzniknout náhle, může jít však fyzické poškození ucha. Hluchotu může způsobit i tlak na sluchový nerv. Viníkem jsou i problémy s vnitřním uchem, jež mohou způsobit virové nebo bakteriální infekce. Způsobit ji mohou spalničky, příušnice a meningitida. Hluchotu na jedno ucho mohou způsobit i antibiotika, krvácení v oblasti ucha, záněty vedlejších nosních dutin, prudké změny atmosferického tlaku, oxidové zátky a náhlý velmi silný zvuk.

Prognóza

Nejčastěji je jednostranná hluchota pouze dočasná. Je tomu tak tedy, když vzniká ve spojitosti s infekcí. Zvláštní pozornost si zaslouží hluchota, která vzniká následkem užíváním antibiotik. Jde především o aminoglykosidová, jež jsou velmi účinná na TBC plic, zápal plic a další vážné choroby. Bohužel jejich negativním vedlejším účinkem je riziko poškození sluchu.

Diagnostika

K odhalení dojde na oddělení ORL s pomocí speciálního vyšetření zvaného audiometrie. Jde o test, který se zajímá o vaši schopnost zachytit různé zvuky. U dětí diagnostikovat hluchotu je velmi obtížné.

Jak se dá jednostranná hluchota léčit?

Léčba se odvíjí od příčiny. Pokud jde o dočasný problém, situace je řešitelná, u jiných problémů je pomoc komplikovanější. Jde pak o snahu nějakým způsobem sluch nahradit a k tomu může pomoci operace, implantát i sluchadlo.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here