Domů Nemoci Ostatní Krvácení z nosu: přičiny a jak je zastavit

Krvácení z nosu: přičiny a jak je zastavit

1088

Náhlé krvácení z nosu je poměrně častým zdravotním problémem, se kterým se setkáváme nejčastěji v dětství, avšak v zásadě může krvácení z nosu postihnout osoby všech věkových kategorií. Příčin těchto obtíží může být mnoho, jisté však je, že ke krvácení z nosní dutiny dochází následkem poranění místních cév. Takové krvácení však není životu nebezpečné a není proto třeba se nijak strachovat. Na druhou stranu může krvácení z nosu signalizovat přítomnost skryté nemoci, např. vysokého krevního tlaku či trombózy.

Jak krvácení z nosu probíhá?

Krev z nosní dutiny vytéká nejčastěji při narušení cév v přední části nosní převážky, v tzv. locus Kiesselbachi, kde je sliznice velmi tenká a tudíž snadno zranitelná. Samotné krvácení je snadno pozorovatelný jev – krev vytéká z nosních dírek a při záklonu hlavy zatéká i do nosohltanu a následně do úst. V ústech může postižený cítit její chuť, navíc může být krev spolknuta nebo vdechnuta, což jsou nežádoucí jevy, které mohou vyvolat značné komplikace v podobě zvracení a dušení. Celková závažnost stavu závisí na intenzitě krvácení – na krevních ztrátách a rychlosti, kterou krvácení probíhá. Při každém krvácení však můžeme u postiženého pozorovat neklid a úzkost z pohledu na vlastní krev či potřísněný oděv. I při lehčích formách se proto můžeme setkat s kolapsem postiženého. Krvácení z nosu většinou ustává během několika minut. Dlouhodobé krvácení může vést ke značným krevním ztrátám, které se, překročí-li hranici 20 % z celkového krevního objemu, projeví chudokrevností. V důsledku poklesu krevního tlaku a zrychlení srdeční činnosti se objevuje bledost sliznic a kůže, studený pot, případně i ztráta vědomí.

Příčiny krvácení z nosu

Krvácení z nosu bývá u mladistvých buď idiopatické (tzn. bez příčiny) nebo posttraumatické (krvácení po úrazu), u starších osob bývají příčinou spíše některá onemocnění, např. vysoký krevní tlak, časté chřipky či nádorová onemocnění. Příčiny krvácení z nosu dělíme obecně na místní a celkové. Místní příčiny jsou především křehkost cév (zejména u dětí), mechanické poškození cév při úderu do nosu, úrazech, frakturách nosní přepážky, nosních operacích či poškození cizím tělesem. K narušení nosní sliznice dochází i vlivem výskytu infekce v nosní dutině a jejím okolí, při častých alergických rýmách a také při místním nádorovém poškození. Příčiny krvácivosti z nosu mohou být i celkové, komplexní, vyvolané nemocí celého organismu. Jsou to infekční nemoci (chřipka, spalničky), vysoký krevní tlak, poruchy krevní srážlivosti či nedostatek vitamínu C. Krvácení z nosu může být vyvoláno i užíváním některých léků (např. ředících krev) a pochopitelně i návykových látek – od alkoholu, který rozšiřuje cévy a podmiňuje tak krvácení, až po různé drogy (kokain).

První pomoc při krvácení z nosu

Krvácení z nosu většinou není nijak závažné a nevyžaduje proto odborné lékařské ošetření. Při krvácení z nosu provádíme jednoduchou první pomoc následovně:

– postiženého polohujeme do sedu s mírně předkloněnou hlavou

– zajistíme stisknutí nosních dírek k nosní přepážce na 5-10 minut, postižený dýchá ústy

– pomoci mohou studené obklady přiložené na čelo či zátylek, případně samotné chlazení nosu pod proudem studené vody (chlad způsobuje reflexní zužování cév)

– v případě velkých krevních ztrát provádíme protišoková opatření (poloha vleže na zádech se zvednutými dolními končetinami, teplo, ticho, tekutiny – pouze zvlhčení rtů, zajistíme odborný transport) a kontrolujeme základní životní funkce

Lékaře vyhledejte vždy, pokud krvácení trvá déle jak 30 minut, pokud hrozí velké krevní ztráty, trpí-li postižený vysokým krevním tlakem nebo pokud je krvácení z nosu následek nějakého úrazu či napadení.

Prevence a léčba  krvácení z nosu

Proti častému krvácení z nosu se můžete preventivně chránit jedině tím, že se vyvarujete výše zmíněným rizikovým faktorům tohoto problému (pokud je to možné). Důležitá je například dostatečná zásoba vitamínu C v potravě, kompenzace vysokého krevního tlaku u hypertoniků atd. S častou krvácivostí z nosu poradí otorhinolaryngolog (tj. ušní-nosní-krční). Lékař je schopen pojmenovat příčinu častého krvácení z nosu a najít vhodné řešení. K zastavení akutního krvácení se používají nejmodernější metody – laser nebo elektrokauter.

1 komentář

  1. Době den dnes se my spustila s nosni dutiny. Krev po 15 min přestála. TEC ale následovně po hodině. mi začla TEC znova a vice. Může te mi prosim vas poradit

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here