Domů Nemoci Léky Lamictal

Lamictal

2706

Lamictal je lék dostupný výhradně na předpis, který se užívá k léčbě epilepsie. Předepsat vám jej může neurolog, psychiatr anebo lékař z oboru gerontopsychiatrie. Jeho základní účinnou látkou je lamotrigin. Princip tohoto léku funguje na základu ovlivnění sodíkových kanálů na membránách nervových buněk, čímž se ovlivňuje přenos vzruchů v mozku. Dochází tu ke stabilizaci buněčných membrán a snížení rizika vzniku epileptických záchvatů.

Lamictal se užívá jako přídatná léčba, ale i jako samostatná léčba epilepsie s parciálními a generalizovanými záchvaty, a to i včetně tonicko-klonických záchvatů. Dále se užívá i k řešení záchvatů u Lennox-Gastautova syndromu. U dospělých se pak užívá u bipolární poruchy. Lék rozhodně není vhodné užívat k léčbě akutních stavů mánie a deprese.

Jak Lamictal funguje?

Jeho mechanismus účinku není docela objasněn. Nejspíše funguje na principu uvolňování glutamátu blokádou napěťově řízených sodíkových kanálů. Po jaterním zpracování je pak vyloučen močí ve formě glukuronidu. Biologický čas rozpadu je 25-30 hodin.

Užívání

Dávkování se vždy odvíjí od doporučení ošetřujícího lékaře. Bez jeho vědomí však nesmí být lék užíván a musí být užíván jen podle předepsaných regulí. Tablety se užívají vcelku, bez toho abyste je rozkousávali anebo drtili.

Kontraindikace

Lék se nesmí užívat v případě přecitlivělosti na nějakou složku v něm obsaženém.

Nežádoucí účinky

K nejčastějším nežádoucím reakcím patří alergická reakce, která je spojena převážně s kožní vyrážkou. Objeví se obvykle do 8 týdnů od zahájení léčby. Někdy se kožní vyrážka objeví i bez souvislosti s alergickou reakcí. Tato vyrážka však obvykle pozvolna sama odezní. Někdy však tato kožní reakce byla natolik vážná, že si vyžádala i hospitalizaci a ukončení léčby. Velmi nebezpečnou reakcí je Stevens-Johansův syndrom, toxická epidermální nekrolýza, léková vyrážka spojená s eosinofílií a DRESS příznaky. To pak už jde skutečně o život.Užívající musí být na tato rizika vzniku kožní vyrážky upozorněni. Riziko vzniku takovéto vyrážky je u dětí ještě vyšší. Riziko vzniku nežádoucích účinků se rovněž zvyšuje s vysokými dávkami užívání léku a dále pak i při předávkování.
U vyrážky se pak mohou objevit i vedlejší příznaky, k nimž patří i horečka, lymfodenopatie, které se mohou objevit ještě před exantémem.

Pozor na riziko sebevraždy!

Během léčby tímto lékem může dojít k vyvolání depresí a sebevražedných myšlenek i chování. Neví se sice, proč tomu tak je, ale stává se to. Nutno dodat, že k tomu dochází i poměrně často. Z těchto důvodů je nezbytné, aby každý, kdo tento lék užívá, byl pod pečlivým lékařským dohledem. Tam, kde dojde ke zhoršení anebo dojde k sebevražednému pokusu, je nutné ukončit s podáváním tohoto léku.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here