Domů Zajímavosti Mamografické vyšetření – Mamografie

Mamografické vyšetření – Mamografie

883

Mamografické vyšetření je jednou z největších zbraní v boji proti rakovině prsu, jednomu z nejčastějších nádorových onemocnění žen v ČR.

Síla mamografie spočívá v tom, že dokáže najít i taková nádorová ložiska v prsu, která jsou nehmatná a která nevyvolávají žádné zdravotní obtíže. Mamograf tak dokáže chorobu odhalit ve fázi, kdy je šance na její vyléčení značně vysoká. Řadí se tím mezi nejvýznamnější screeningová („preventivní“) vyšetření, která se v naší republice v rámci boje s rakovinou provádí.

Proč je mamograf významný?

Karcinom prsu postihne ročně tisíce žen a řadí se tak mezi nejčastější zhoubná onemocnění. Jeho největší zrádností je fakt, že v okamžiku, kdy se začnou projevovat větší příznaky onemocnění, je nádorové bujení již v pokročilém stadiu. Mamograf je speciální přístroj využívající tzv. měkkého rentgenového záření k zobrazení tkání prsu. Mamografie je často označována za preventivní vyšetření, přestože se přímo o prevenci nejedná. Její úloha je spíše screeningová – cílem mamografie je vyhledat a podchytit karcinom prsu včas. Vzniku karcinomu prsu tedy mamografie zabránit nedokáže, její význam tkví v tom, že umožňuje odhalit i taková nádorová ložiska, která nejsou v prsu hmatatelná a která nevyvolávají žádné příznaky. Jinak řečeno, mamograf nepůsobí preventivně proti vzniku karcinomu prsu, ale dokáže zachránit lidský život v případě, že se tato nemoc nepozorovaně vyvine.

Jak mamograf pracuje a jak probíhá vyšetření?

Mamografická vyšetření zprostředkovávají specializovaná zařízení tzv. mamocentra. Samotný mamograf je speciálně upravený přístroj vyzařující nízké dávky rentgenových paprsků. Přístroj je vybaven podložkou a kompresní deskou, která prs stlačuje silou 70 – 150 N. Vyšetření se provádí při svlečení do půlky těla. Zkušená laborantka umístí pacientčin prs mezi desky a spustí mamograf. Stlačení prsu by nemělo být nijak extrémně bolestivé a prs samozřejmě nijak nezraňuje, pro některé ženy však může být nepříjemné. Rozložení prsní tkáně stlačením je nezbytně nutné k zajištění dostačující kvality vyhotovených snímků. Snímky se zhotovují celkem čtyři – zobrazují vždy horizontální a šikmý obraz každého z obou prsů. Snímky následně prohlíží a vyhodnocuje lékař. Mamografie nevyžaduje ze strany vyšetřované osoby žádné specifické předběžné přípravy.

Komu je mamograf určen?

V rámci plošného sreeningového programu, který v ČR funguje od roku 2002, je mamografické vyšetření určeno pro všechny ženy ve věku nad 45 let, kterým je jednou za dva roky plně hrazeno ze zdravotního pojištění. Pro ženy mladší není toto vyšetření příliš vhodné, protože jejich prsní tkáň bývá pevnější a hůře čitelnější. Náhradou za mamografické vyšetření se u nich provádí vyšetření ultrazvukové. Vyšetření předepisuje praktický lékař nebo gynekolog. Nárok na častější nebo dřívější mamografická vyšetření pak mají ty ženy, v jejichž rodině se již karcinom prsu objevil. Pokud je žena starší 30 let, může být důvodem indikace mamografu i nahmatání bulky v oblasti prsu. Ženy, které se rozhodnout objednat se na mamograf častěji než jednou za dva roky, nebo pokud ještě nedosahují věku 45 let a v rodině se rakovina prsu nevyskytuje, musí si vyšetření hradit samy – ceny se pohybují kolem čtyř až sedmi set korun.

Spory o bezpečnost mamografu

Bezpečnost a případná rizika mamografického vyšetření rozpoutala v lékařských odborných kruzích v nedávné době mnoho diskuzí. Někteří odborníci mamograf odsuzují, a to proto, že se domnívají, že rentgenové záření z tohoto přístroje může být pro ženský prs škodlivé. Jiní tuto teorii odmítají s tím, že pro takové závěry neexistují doložené důkazy. Je však nutné podotknout, že potenciálně škodlivé je pro lidský organismus každé rentgenové záření. Alespoň jednou za život ho potřebuje a prodělá každý z nás. Mamograf navíc využívá velmi nízkých dávek tohoto záření, které znamenají velmi nízké riziko. V porovnání s významem mamografu, který již zachránil mnoho životů, je případné riziko nesrovnatelné. Statistiky navíc dokazují, že od roku 2002, kdy se mamografická vyšetření začala hojně provádět, klesla úmrtnost na karcinom prsu až o 30 %.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here