Domů Nemoci Léky Mertenil

Mertenil

Mertenil náleží do skupiny statinů, které se užívají na vysokou hladinu  cholesterolu. Jeho hlavní léčebnou látkou je Rosuvastatin. Na trhu se s ním můžete setkat pod názvy Atorvastatin, Fluvastatin, Lovastatin, Pravastatin nebo Simvastatin.

Lékař tento lék předpisuje nejen v případě, že máte vysokou hladinu cholesterolu v krvi, ale také i v případě zvýšeného rizika srdečních příhod nebo mrtvice. Užívat jej přitom mohou dospělí, dospívající a děti od 6 let se zvýšenou hladinou cholesterolu.

Výzkumy u Mertenilu prokázaly, že je velmi efektivní při snižování hladiny jak cholesterolu, tak i LDL-cholesterolu a triglyceridů. Lék se doporučuje doplnit o vhodnou dietu a také cvičení. Na trhu se objevil v roce 2014.

Nežádoucí účinky

Vedle alergie jsou známy i jiné vedlejší účinky. K těm nejčastějším patří zácpa, pálení žáhy, závrať, nespavost, deprese, bolest kloubů, kašel, zapomínání a zmatení. K méně častým vedlejším účinkům patří nechutenství, slabost, žloutenka, bolest na hrudi, horečka a bolest v krku. Opomenout nemůžeme ani alergickou reakci.

Jak to funguje

Mertenil funguje stejně jako jiné statiny. Pozitivně působí i na nemocné s chronickým srdečním selháním.

Dávkování a způsob podání

Dříve než je tento lék nasazen, tak by nemocný měl vyzkoušet dietu. Pokud samotná dieta na snížení hladiny cholesterolu nestačí, na řadu přichází podpůrné prostředky, k nimž patří i Mertenil. Vedle užívání léku je však zapotřebí pokračovat v dietě i cvičení. Dávky samotného léku jsou značně individuální. Odvíjí se od cíle léčby a reakce nemocného na léčbu. U hypercholesterolemie se zpočátku podává 5 nebo 10 mg jednou denně. Dávka se nastavuje podle hladiny cholesterolu a také i budoucího rizika vzniku kardiovaskulárních chorob s ohledem na vznik nežádoucích účinků. Dávku je možno po 4 týdnech užívání upravit. Maximum je však 30 mg na den. Ke snížení kardiovaskulárních rizik postačí 20 mg za denně. U dětí je doporučeno podávat 5 mg denně.

Kontraindikace

Lék nesmí brát pacienti s přecitlivělostí na nějakou látku obsaženou v léku. Lék není určen ani pro ty, jež trápí aktivní onemocnění jater, onemocněním ledvin, myopatií, hypofunkcí štítné žlázy, s rodinnou anamnézou muskulárních poruch. Užívat je nemohou ani ti, co užívají cyklosporin a fibráty. Lék nesmí brát ani alkoholici a Asiaté. Brát jej nemohou ženy v průběhu těhotenství a kojení.

Zvláštní upozornění

U užívání Mertenilu byla při vyšetření moči zjištěna proteinurie. Pokud dojde k užívání léku ve vyšších dávkách, je nutné zvážit sledování funkci ledvin. U vyšších dávek byly dále sledovány i nežádoucí účinky na kosterní svalstvo. Objevují se myalgie, myopatie a vzácně i rabdomyolýza.

Na pozoru je nutno být v případě, že vás trápí porucha funkce ledvin, hypofunkce štítné žlázy, máte problémy s alkoholem, pokud je vám nad 70 let, jestliže se ve vaší rodině vyskytuje dědičné onemocnění svalových poruch a v případě, že užíváte fibráty.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here