Domů Uzdravim.cz Strana 3
Mezenteria jsou součástí peritonea. Peritoneum, pobřišnice vystýlá břišní dutinu a rozděluje se na několik částí ‒ nástěnná pobřišnice, orgánová pobřišnice a závěsy, tj. mezenteria. Zabraňuje kolapsu orgánů, tj. nakupení dle gravitace v oblasti malé pánve. Funkce mezenteria: Zavěšení, upevnění tenkého a...
Ulnární nerv prochází celou paží až do ruky. Prochází místy, kde může dojít k jeho poškození, tj. úžinami a vznikají úžinové syndromy. Ulnární nerv má složku senzitivní (vnímání pocitů na pokožce) a motorickou (inervace svalů). Anatomie: Horní část paže: Ulnární nerv vychází z brachiálního...
Myogelóza je stav postihující svaly. Svaly jsou tvořeny svalovými vlákny, dochází k jejich stahování a relaxaci, a tím se vykonává pohyb a kontra pohyb/uvolnění. V současné době mnoho lidí trpí svalovými dysbalancemi. Některé svaly nepoužívají a jiné přetěžují. Navíc se nevěnují dostatečné...
V módě jsou různé styly a kreace, knírek k nim ale rozhodně nepatří. Chloupky v obličeji jsou stále tabu. Ať už se nacházejí nad rty, bradě nebo třeba po stranách tváře. S chloupky v obličeji bychom proto měli zatočit....
Žlázy s vnitřní sekrecí jsou orgány, které produkují látky, jež ovlivňují pochody v těle, tj. hormony, které se dostávají do krve a lymfy. V organismu se nachází soustava žláz: Hypotalamus somatotropin stimulující hormon, kortikotropin uvolňující hormon, tyreotropin uvolňující hormon, gonadotropiny uvolňující hormon, prolaktin inhibující...
Proliferace je slovo pocházející z latiny, je složené z proles, tj. potomstvo, a fero, tj. nesu). Proliferací rozumíme dělení, množení, novotvoření aj. Uplatňuje se hlavně pokud mluvíme o buňkách. Právě jejich proliferace vedla k vytvoření našeho těla. V období embryogeneze se během pár dní...
Kladívkové prsty jsou deformity, které nejsou jen estetickou záležitostí, ale také funkční. Většinou se s nimi setkáváme u starších lidí, a to hlavně u žen. Jedná se vlastně o skrčení prstů, které není možné natáhnout, což působí problémy a bolesti. Příčiny...
Makula (žlutá skvrna) je oblast sítnice, ve které je nejostřejší vidění. Je zde nejvyšší koncentrace buněk barevného vidění. Poškození makuly se projeví okamžitě poruchou vidění. Sítnici postihuje mnoho nemocí, patologických stavů, které vedou k její poškození i poškození žluté skvrny....
Očkováním se můžeme ochránit před nemocemi, i když ani očkování není 100%. Přesto je přínosné. Pokud už se i přes očkování nakazíme, je průběh nemoci mnohem mírnější. Mnohé cíle cestovatelů jsou rizikové, co se infekcí týká. Je tedy potřeba se...
Zánět očnice je závažné onemocnění, postihují měkkou pojivovou tkáň oblasti, v níž je uložena oční bulva. Záněty očnice jsou častější u dětí než u dospělých. Příčiny orbitocelulitidy: Nejčastěji je zánět očnice vyvolán infekčními patogeny, tj. bakteriemi. Jedná se hlavně o bakterie...