Domů Zajímavosti Respirační fyzioterapie – dechová rehabilitace

Respirační fyzioterapie – dechová rehabilitace

1045

Respirační fyzioterapie (též dechová rehabilitace) je soubor terapeutických technik, které zaujímají ve fyzioterapii velmi důležitou úlohu. Slouží ke zlepšení efektivity dýchání u pacientů s nejrůznějšími dechovými obtížemi. Cílem dechové rehabilitace je ovlivnění dýchání pacienta specifickým způsobem s léčivými účinky. Zlepšení dechových obtíží pak vede ke zvýšení pacientovy celkové fyzické, pohybové a pochopitelně i společenské výkonnosti.

Jak respirační fyzioterapie pomáhá?

V rámci respirační fyzioterapie se využívá celá řada nejrůznějších technik, které napomáhají především vyčištění dýchacích cest (odstraněním hlenu, odkašláváním) a tím zlepšení jejich hygieny, zprůchodnění dýchacích cest, eliminaci obstrukce bronchů a provzdušnění plic. To vše následně snižuje dušnost a dýchací obtíže u různých pacientů.  Respirační fyzioterapie bývá nejčastěji indikována osobám s chronickým respiračním onemocněním, tedy pacientům s postižením průdušek nebo plic. Respirační fyzioterapie u nich vede ke zlepšení dýchání a je zaměřena především na odstranění hlenu z dýchacích prostorů. Dále je léčba respirační fyzioterapií účinná pro pacienty se sníženou plicní ventilací, která je typická např. pro imobilizaci, pooperační stavy nebo pro pacienty s různým typem poruch vědomí. Při dechové rehabilitaci se trénuje i správný stereotyp dýchání, který je podstatný pro zdraví každého z nás. Nesprávně zafixované dýchací vzory bývají častou příčinou nesprávného držení těla, bolestí zad a dalších pohybových obtíží.

Jednotlivé techniky respirační fyzioterapie

Respirační fyzioterapie je koncipována do velkého množství různých technik, které se stále vyvíjejí a zaznamenávají nové trendy. Zásadně je můžeme rozdělit na drenážní techniky, instrumentální techniky s využitím různých pomůcek, dechovou gymnastiku, inhalační techniky (nácvik inhalace), nácvik kontrolovaného kašle a v neposlední řadě také techniky relaxační, neboť relaxace svalstva i kloubního napětí je základním předpokladem pro uvolnění fyzické i psychické.

Drenážní techniky

Drenážní techniky se provádějí při nadměrné produkci sekretu v dýchacích cestách (především průduškách) k jeho uvolnění, dále za účelem léčby bronchiální obstrukce a celkového zlepšení plicní ventilace. V léčbě chronických obtíží s dýcháním jsou tyto techniky prospěšné tím, že zpomalují další vývoj nemoci a pomáhají udržovat dechové funkce optimální. Mezi nejběžnější patří autogenní drenáž, při které se pacient učí dýchání vědomě řídit. Skládá se z pomalého nádechu nosem, po kterém následuje krátké zadržení dechu na cca 3 vteřiny, a usilovného výdechu přes otevřená ústa. Při autogenní drenáži může terapeut navíc pacientovi pomáhat speciálními vibracemi hrudníku, které zlepšují odkašlávání a mohou pomoci konečnému odstranění sekretu (tzv. modifikovaná autogenní drenáž). Drenážní techniky bývají často zakončovány tzv. huffingem, kdy pacient jedním prudkým výdechem uvolní veškerý sekret z dýchacích cest.

Instrumentální techniky

Instrumentální techniky jsou založeny na práci s respiračními pomůckami, jako je např. Flutter, Acapella či RC-Cornet. Při jejich použití pacient vdechuje proti odporu do pomůcky a ta vytváří typické vibrační vlny, které se šíří po postižených dýchacích cestách. Dochází k jejich rozpínání, sekret se mobilizuje a lze jej snadněji vykašlat.

Dechová gymnastika

Dechová gymnastika je soubor mnoha cviků s nejrůznějším účinkem. Pacient je buď provádí sám, nebo za pomoci terapeuta, který třeba protitlakem svých rukou napomáhá tomu, aby si pacient lépe uvědomil, do které části hrudníku nebo břicha má dýchat (tzv. lokalizované dýchání). Slouží k nácviku správného dechového vzoru v klidu i při pohybu, k posílení svalových skupin účastnících se na dechové činnosti, k provzdušnění plic, ke zvýšení mobility hrudní stěny atd.

Inhalační techniky

V rámci inhalačních technik fyzioterapeut učí pacienta, jak s inhalátorem správně zacházet a jak inhalaci aplikovat tak, aby byla co nejúčinnější. Jednotlivé techniky lze samozřejmě kombinovat a přizpůsobovat aktuálnímu zdravotnímu stavu pacienta.

Onemocnění, která lze respirační fyzioterapií ovlivnit

Respirační fyzioterapie má široké využití a může pomoci u těchto dechových obtíží:

 • obstrukční poruchy dýchání (zúžení dolních či horních dýchacích cest)
 • astma bronchiale, bronchitis (zánět průdušek), bronchospasmus (křeč svalstva průdušek), cizí těleso v dýchacích cestách, obstrukce bronchu nádorem
 • restrikční poruchy dýchání (omezení kapacity plic)
 • pneumonie (zánět plic), atelektáza, cystická fibróza, pneumotorax, plicní edém
 • oslabení dýchacích svalů včetně ochrnutí bránice
 • snížení vitální kapacity plic a pokles maximálních nádechových a výdechových tlaků
 • opakované záněty horních cest dýchacích (např. chronická rýma)
 • poruchy koordinace dechového stereotypu
 • neefektivní kašel
 • zvýšená tvorba hlenu a zvýšená imunitní odpověď
 • vrozené deformity hrudníku, po operacích hrudníku a břicha

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here