Hlavní strana » Anatomie člověka Kategorie “Anatomie člověka”

Topografická místa na zádech

Topografická místa na zádech Při studiu anatomie nesmíme zapomínat na topografická místa, která jsou velmi důležitá zejména z klinického hlediska. V případě zad jsou topografická místa důležitá zejména proto, že bývají častým místem výhřezu kýl (hernií) a je proto důležité je znát a vědět kde se nachází. Kromě toho jsou tato místa významná pro chirurga nebo praktického lékaře za […]

Leden 27 2011 | Kategorie Anatomie člověka | Přečtěte si více »

Hypotalamo-hypofyzární systém

Hypotalamo-hypofyzární systém V prvním díle článku o hormonální regulaci u člověka jsme si vysvětlili základy hormonální regulace a základní principy jak tato regulace funguje. Dnes se podíváme na jednotlivé hormony podrobněji a vysvětlíme si jejich funkci. Začneme hormony hypotalamu a hypofýzy, které řídí činnost ostatních žláz s vnitřní sekrecí. Hypotalamus je hlavním řídícím místem celé hormonální regulace. […]

Červen 2 2010 | Kategorie Anatomie člověka | Přečtěte si více »

Hormonální regulace u člověka

Hormonální regulace u člověka Hormony jsou zodpovědné za látkové řízení organismu. Jsou to chemické látky tvořené některými orgány lidského těla, které se krví dostávají na místo určení, kde se vážou na receptory cílových buněk a ovlivňují tak jejich činnost. Některé také pronikají přímo do buňky, kde se navážou na DNA a způsobí syntézu enzymů, které následně vyvolají požadovanou biochemickou […]

Květen 25 2010 | Kategorie Anatomie člověka | Přečtěte si více »

Zrakové ústrojí člověka

Zrakové ústrojí člověka Stavba zrakového ústrojí Hlavním orgánem zrakového ústrojí člověka je oko, které slouží k vnímání světelných podnětů. Je uloženo v očnici (orbita) a je tvořeno oční koulí, která se skládá ze 3 vrstev: Bělima (sclera) je zevní vazivová vrstva oka, která má bílou barvu. Tvoří pevný obal oka a vpředu přechází v průhlednou a vyklenutou rohovku. […]

Květen 4 2010 | Kategorie Anatomie člověka | Přečtěte si více »

Fyziologie trávení a vstřebávání

Fyziologie trávení a vstřebávání Trávení potravy znamená její zpracování. Probíhá jednak mechanické trávení jehož úkolem je rozmělnění potravy na menší části, promíchání potravy s trávicími šťávami a posouvání potravy trávicí trubicí a také chemické trávení, kdy se pomocí enzymů obsažených v trávicí šťávě dochází ke štěpení živin přijatých v potravě na jednodušší látky. Dutina ústní V dutině ústní je potrava […]

Květen 2 2010 | Kategorie Anatomie člověka | Přečtěte si více »

Trávicí soustava člověka

Trávicí soustava člověka Trávicí soustava zajišťuje příjem a zpracování potravy a odstranění nestravitelných zbytků z těla ven. Trávicí trubice se skládá ze sliznice, podslizničního vaziva, svaloviny a peritonea. Stavba trávicí trubice Dutina ústní (cavum oris) slouží k příjmu potravy. Zajišťuje mechanické rozmělnění potravy a její promísení se slinami, které obsahují enzym ptyalin (amylázu), která zahajuje trávení škrobu. Vpředu […]

Květen 1 2010 | Kategorie Anatomie člověka | Přečtěte si více »

Dýchací soustava člověka

Dýchací soustava člověka Dýchací soustava zajišťuje sycení krve kyslíkem, výměnu dýchacích plynů mezi tělem a okolím a odvádní z těla oxid uhličitý. Rozlišujeme takzvané vnější dýchání a vnitřní dýchání. Vnější dýchání zajišťuje výměnu dýchacích plynů mezi plicními sklípky a krví. Naopak vnitřní dýchání je výměna dýchacích plynů (kyslíku a oxidu uhličitého) mezi tkáněmi a krví. Dýchací cesty Horní […]

Duben 30 2010 | Kategorie Anatomie člověka | Přečtěte si více »