Hlavní strana » Testy Kategorie “Testy”

Test na dýchací soustavu

Test na dýchací soustavu Dýchací systém lze z hlediska anatomického rozdělit na horní a dolní cesty dýchací. Oba tyto systémy mají poněkud odlišný embryonální vývoj. K horním cestám dýchacím anatomicky patří dutina nosní a nosohltan. K dolním cestám dýchacím pak řadíme hrtan, průdušnici, průdušky a plíce. Z hlediska chirurgického patří mezi horní cesty dýchací také hrtan a krční úsek […]

Březen 14 2011 | Kategorie Testy | Přečtěte si více »

Test z fyziologie – metodologie, anestézie a chirurgická technika

Test z fyziologie – metodologie, anestézie a chirurgická technika K zápočtovému zkoušení z fyziologie na 3.lékařské fakultě UK  je potřeba se naučit kolem 50 otázek ze tří oblastí – obecná metodologie (včetně anestézie, statistickým metod a chirurgické techniky), fyziologie svalů a fyziologie krve. Pro zopakování a upevnění znalostí jsme pro vás připravili malé testy, které vám snad při přípravě trochu pomohou. V tomto prvním […]

Leden 12 2011 | Kategorie Testy | Přečtěte si více »

Test na cévní zásobení horní končetiny

Test na cévní zásobení horní končetiny Cévy horní končetiny lze rozdělit na tepny a žíly. Přitom platí, že žilní systém je dvojí, a to povrchový a hluboký. Hluboké žíly doprovázejí tepny a jsou vždy zdvojené až po arteria axillaris. Naproti tomu povrchový žilní systém je tvořen pouze několika málo žilami, které velmi často slouží k odběru krve pacienta. V tomto testu […]

Prosinec 27 2010 | Kategorie Testy | Přečtěte si více »

Test inervace svalů horní končetiny

Test inervace svalů horní končetiny Pokud si chcete prověřit vaše znalosti v oblasti anatomie horní končetiny, konkrétně pak v oblasti motorické inervace, můžete si udělat tento test. Najdete v něm 20 otázek zaměřených na intervaci horní končetiny a ruky. Znalost inervace svalů horní končetiny je důležitá nejen pro chirurgii, ale také pro neurologii či rehabilitační a fyzikální medicínu.  Cílem testu […]

Prosinec 18 2010 | Kategorie Testy | Přečtěte si více »