Domů Nemoci Kůže Toxoalergický exantém

Toxoalergický exantém

1940

Polékové exantémy nejsou žádnou vzácností. Odhaduje se, že tvoří až 5% ze všech dermatóz. Toxoalergický exantém je nežádoucím účinkem na podání léku, který může být aplikován na kůži, do podkoží, do svalu, do žíly a může být rovněž požit ve formě tablety anebo vdechnut inhalací. Vyvolány jsou celou řadou mechanismů a jde o typ alergické reakce.

Reakce se může objevit v řádu několika hodin až dnů, stává se však, že se objeví i po několika týdnech nebo měsících léčby. Postihují všechny věkové skupiny a reakci může vyvolat prakticky každý lék. Nejčastěji ji však způsobují betalaktamová antibiotika, nesteroidní antiflogistika, antiepileptika a cotrimoxazol. Tyto alergické reakce je pak možno rozdělit do těchto skupin:

  • časná, která je spojená s produkcí specifických IgG a IgM protilátek
  • cytotoxická, kde se objevuje produkce IgG a IgM a jejím jasným projevem je purpura
  • imunokomplexová, jež je spojena s tvorbou imunokomplexů
  • buněčná přecitivělost, kdy vznikají různé typy exantémů včetně těch toxoalergických.

Klinické příznaky

Exantém tohoto typu se vysévá symetricky. Ponejvíce na vnitřních stranách končetin a boků, někdy i po stranách trupu, končetinách a pouze vzácně se objevuje i v obličeji. Exantém je izolovaný na určitou část těla, ale mnohdy může být po celém těle a může splývat. U některých typů polékových reakcí mohou být postiženy i sliznice, a to především dutiny ústní nebo horních cest dýchacích. Často jej doprovází urputné svědění. Může jít o exantémy makulopapulózní, urtikariální nebo multiformní. Jejich barva je obvykle růžová, ale může být i červená nebo červenofialová. Doprovázet jej může horečka, bolesti svalů a kloubů, otoky kloubů, zvětšené lymfatické uzliny, obtížné polykání, hvízdavé dýchání, dušnost i pokles krevního tlaku. Těžký průběh je vzácný, ale pokud se vyskytne, jde o závažnou záležitost, protože může nemocného ohrozit na životě nebo na něm může zanechat trvalé následky. Zde jde kolikrát o zpožděnou reakci.

Toxická epidermální nekrolýza

K těm nejtěžším toxoalergickým exantémům patří tzv. Toxická epidermální nekrolýza, čili Leyllův syndrom nebo také syndrom opařené kůže, který se projevuje tím, že se na velkých plochách rozvíjí splývající erytém, puchýře, buly, mokvající eroze a dochází k cárovitému olupování kůže, jež připomíná rozsáhlé opaření. Nevynechá ani dutinu ústní, spojivky a genitálie. Plochy jsou pokryty strupy které krvácí. Stav je závažný, doprovází jej vysoké horečky a je zde i velké riziko krvácení do trávicího traktu nebo vzniku dalších komplikací. Úmrtnost činí až 30%.

Stevensův-Johnsonův syndrom

Tento toxický exantém se projevuje infiltrovanými červenými ložisky na povrchu těla. Někdy je doprovází puchýře. Postihují i sliznice. Doprovází je horečky a objevuje se i poškození dýchacího i trávicího systému. Rozsah postižení kůže je méně rozsáhlý. Obvykle postihuje do 10% kůže, zatímco ta toxická epidermální nekrolýza zasahuje až 30% povrchu.

Alergické vaskulitidy malých cév

Toxická reakce se na kůži projevuje purpurou, papulami, puchýřky, pomfy a infiltrovanými ložisky. Někdy reakci doprovází teploty, lymfadenopatie, artralgie, postižení ledvin, srdce, jater a nervového systému.

Sérová nemoc

Exantém doprovází horečka, bolesti kloubů a svalů, zvětšené uzliny a proteinurie.

Léčba

Základem je rychlé vysazené léku, který tuto spoušť vyvolal. Pomoci mohou i antihistaminika. U rozsáhlejších projevů bez celkových příznaků je vhodné aplikovat antihistaminika do svalu nebo do žíly. pokud se objeví celkové projevy nebo teploty je nutno aplikovat adrenalin, kortikoidy ve vysokých dávkách a při dušnosti i Syntophyllin. Nemocný by měl být hospitalizován na JIP anebo ARO podle stavu. Důležité je zde včasné zahájení léčby.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here