Domů Nemoci Léky Trombex

Trombex

819

Trombex je lék, jehož účinnou látkou je Clopidrogel, který se předepisuje k ředění krve. Lék je ponejvíce indikován těm s nemocným srdcem. Užívá se však i jako prevence u lidí s vyšším rizikem infarktu a mozkové mrtvice.

Kdo užívá Trombex?

Lék je předpisován mnohdy spolu s aspirinem jako prevence život ohrožujících stavů. Umírnit může i bolesti na hrudi. Užívají ji však rovněž i lidé s angioplastikou a operací srdce, nemocní s koronárními stenty nebo ti, co prodělali srdeční by pass, tedy lidé, kde nezlobí pouze srdce, ale i periferní tepny.

Jak působí Trombex

Trombex zabraňuje shlukování krevních destiček a tedy i tvorbě sraženin, které pak mohou způsobit srdeční infarkt, mozkovou mrtvici anebo jiné obtíže na cévách.

Před započetím užívání Trombexu

Před započetím užívání léku, byste měli lékaře seznámit s vaším zdravotním stavem a s dalšími léky, které užíváte. Některé léky spolu s Trombexem mohou spolu totiž reagovat a vyvolávat různé reakce. Nevhodné také je, aby tento lék užívaly těhotné a kojící. Trombex by neměli užívat ani ti, kteří jsou alergičtí na prasugrel a tiklopidin. Nevhodné je užívání Trombexu i tehdy, když máte onemocnění kostní dřeně, jater, ledvin, problémy s krví anebo jste si prošli vředovým onemocněním. Vysadit by se měl před operací, po úrazu, před chirurgickým zákrokem a dokonce i před stomatologickým zákrokem. Krvácení umocňuje to, když Trombex užíváte s dalšími antikoagulanty, inhibitory trombinu, nesteroidními protizánětlivými léky, rifamyciny, salicyláty, selektivními inhibitory vychytávání serotoninu anebo také i selektivními vychytáváními serotoninu a noradrenalinu. Užívání omeprazolu, lansoprazolu a jiných léků ze skupiny PPI a také i tiklopidinu pak naopak může účinek Trombexu snížit.

Kontraindikace

Lék Trombex se nesmí užívat v případě, když jste alergičtí na jakoukoliv složku léku. Nesmí se užívat ani tehdy,když máte aktuální problém s dalším krvácením (krvácení do mozku, žaludeční vřed apod.). Kontraidikován je i v tom případě, jestliže užíváte dabigatran anebo jiný lék ze skupiny inhibitorů protonové pumpy (čili PPI léky).

Nežádoucí účinky

  • Trombex může způsobit závratě. Tento stav může být umocněn s požitím alkoholu anebo jinými léky. Pozor byste proto při jeho užívání měli dávat na činnosti, které vyžadují zvýšenou pozornost, rychlou reakci a soustředění.
  •  K dalším vedlejším účinkům užívání Trombexu patří i tzv. Trombotická trombocytopenická purpura, což je závažný stav, který může být i smrtelný. Vyznačuje se bledou kůží a fialovými skvrnami v podkoží. Objevuje se neobvyklá únava, slabost, horečka, zimnice, bolest žaludku nebo zad, žlutá kůže nebo oči, neobvyklé modřiny a krvácení.
  • Pokud k tomuto stavu dojde, je vždy nutné urychleně vyhledat lékařskou pomoc.
  • Trombex může snížit počet krevních destiček, což může následně podpořit tvorbu modřin, otlaků a krvácení.
  • Někteří lidé tento lék neumí zpracovat a tím pádem není účinný.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here