Domů Nemoci Ortopedie Zlomenina bérce

Zlomenina bérce

1552

Bérec tvoří dvě kosti, kost holenní, čili tibie a kost lýtková, čili fibula. Zlomeniny bérce patří k těm nejčastějším zlomeninám. Za vznikem zlomeniny ponejvíce stojí dopravní nehody, pády z výšky a sportovní úrazy. Nebezpečné jsou především zlomeniny na vnitřní straně kosti holenní, kde jsou měkké tkáně jen v tenké vrstvě, což často vede k otevřeným zlomeninám, a to až ve 20% případů.

Ve valné většině případů při zlomeninách bérce jsou obě kosti zlomeny současně. Zlomení jedné z kostí dochází vlastně jen výjimečně v důsledku dopravních nehod anebo nakopnutí. Nejhůře hojící zlomeniny bérce jsou situovány do střední a spodní části končetiny, kde mají tendenci k tvorbě pakloubů. Je zde znám i tzv. kompartment syndrom, kdy dochází neprokrvování dané oblasti. U těchto úrazů pak často dochází i k poškození vazivového aparátu kolenního kloubu a neurovaskulárních struktur.

Příznaky zlomeniny bérce

Tam, kde u zlomení působila velká síla, jsou patrné deformity končetiny, otok měkkých tkání a hematom. Měkké tkáně a kůže nejsou velmi poškozené. U přímých úrazů je zhmoždění měkkých tkání mnohem větší a hrozí zde odumření svalů. U otevřené zlomeniny bývá krvácející rána znečištěna. Nemocný není schopen pohybu. Typická je i silná bolest. Končetinu musí řešit traumatolog.

Diagnostika

Pro nastavené té správné léčby je důležité vytvořit rtg snímek se zachycením distálního sterna ve dvou na sebe kolmých projekcích.

Léčba zlomeniny bérce

V případě, že nejde o otevřenou zlomeninu, tak je noha zasádrována vysokou sádrou až do půli stehna. Těžší zlomeniny potřebují chirurgické řešení, kdy jsou zlomené kosti spojeny s pomocí kovových dlah, šroubů a drátů. Délka léčby se odvíjí od toho, o jaký typ zlomeniny jde. U otevřených zlomenin je nutné počítat s delší dobou léčby. Nutné je dodržovat maximální klid, kdy v žádném případě nesmíte nohu zatěžovat. Pozor na komplikace. Komplikace mohou mít podobu infekce, deformace svalové tkáně anebo odumření. Pokud žádná komplikace nenastane, do práce a do běžného života se můžete vrátit po několika měsících. Dříve však je nutné absolvovat ještě rehabilitaci, která procvičí ztuhlé a ochablé svaly. Dobrá je rovněž i magnetoterapie.

Pozor na únavové zlomeniny

Samostatným problémem jsou pak únavové zlomeniny, kdy se nejčastěji láme holenní kost. Vyskytuje se u mladých, ale i starších sportovců, zejména běžců. Zlomenina se obvykle projevuje nejprve bolestí v horní části kosti holenní a při běhu se bolest stupňuje až natolik, že brání běhu. Po zastavení bolest ustupuje. Rentgen pak obvykle odhalí zlomeninu ve fázi hojení, kdy běžec do nemocnice přijde až tehdy když už nemůže bolestí vydržet.

Léčba únavové zlomeniny

Základem je odlehčení nohy. Sádrová fixace není nutná, ale nutná je chůze o berlích, a to alespoň po dobu 3-4 týdny. V tomto období může urychlit rehabilitace, magnetoterapie a zapotřebí je i sebekázně. Zatížení končetiny musí být postupné a při sebemenších obtížích je nutno opět vysadit.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here