Domů Uzdravim.cz
Hypopnoe je označení pro mělké, povrchní dýchání. Jeho opakem je hyperpnoe.  Často se objevuje během spánku, když dojde k mělkému dýchání na 10 a více sekund. Dochází k poklesu průtoku vzduchu dýchacími cestami o minimálně 30 % a oxygenace krvi...
Brachyterapie je protinádorová léčba, při níž je zdroj záření umístěn co nejblíže ozařované nádorové tkáni, tj. ozařování z blízka.  Využití brachyterapie: Brachyterapie se nejsnáze využívá v léčbě nádorů, které se nacházejí v tělesných dutinách (intrakavitální aplikace). Jsou to například nádory dělohy,...
Lícní nerv (nervus facialis) je jedním z hlavových nervů, který vychází z mozkového kmene v oblasti angulus pontocerebellaris. Jedná se o VII. nerv, který je smíšený, tj. obsahuje vlákna senzitivní, senzorická parasympatická i motorická.  U lícního nervu rozeznáváme dvě základní...
Arachnoiditida je zánět arachnoidey, což jej jedna z mozkových plen, které pokrývají jak mozek, tak míchu.. Arachnoidea: Arachnoidea je známá také jako pavučnice. Jedná se o bezcévnou, tenkou, průsvitnou vazivovou vrstvu, která se nachází mezi tvrdou plenou mozkovou (dura mater) a...
Hydroyringomyelie je onemocnění míchy. Nejčastěji postihuje krční míchu. Jedná se o podélné dutiny v míše. Tato může postupem času růst.  Mícha: Mícha se nachází v páteřním kanále. Na na horizontálním průřezu je oválná. V přední části je ve střední čáře zářez...
Amoniak je látka, která vzniká při odbourávání bílkovin a jejich složek (aminokyselin). Amoniak je v játrech přeměněn na močovinu, která odchází z těla s močí, tj. je vylučována ledvinami. Vyšetření amoniaku a normální hodnoty: Amoniak se určuje v krevní plazmě. Pro...
Boule na žebrech může být velmi znepokojivá, a proto je důležité, abyste porozuměli možným příčinám a dostupným možnostem léčby. V tomto článku se blíže podíváme na možné příčiny boule na žebrech a poskytneme vám i informaci, jak ji lze...
K možným příčinám boule v podbřišku patří kýly, lipomy, hematomy, nesestouplá varlata a bohužel i nádory. Objevit se mohou i jako oblast otoku nebo vyboulení, které vyčnívá z oblasti břicha. Boule v podbřišku mohou být tvrdé nebo měkké a...
Zvětšené uzliny v břiše mohou být spojeny s mezenteriální lymfadenitidou. Je to zámět lymfatických uzlin. Lymfatické uzliny, které se zanítí, jsou v membráně, která připevňuje střevo k pravé dolní části břišní stěny.  Tyto lymfatické uzliny patří mezi stovky, které v...
Zubní instrumentářka a její plat se je častou otázkou lidí, kteří stojí před rozhodnutím, zda se vydat při hledání svého budoucího povolání tímto směrem. Zkusíme vám na tuto otázku odpovědět.  Existují akreditované kurzy zubní instrumentářky  Tento kurz je pro každého, kdo...