Domů Uzdravim.cz
Zlomenina nosu není nikterak vzácná, dochází k ní poměrně často v souvislosti s úrazy obličeje a hlavy. Fraktura bývá velmi bolestivá, a navíc je často provázena výrazným krvácením z nosu, jelikož nos je silně prokrven, na sliznici je množství cévních pletení. U nosu mohou...
Syndromem horní duté žíly rozumíme stav, kdy se naruší proudění krve horní dutou žílou. Horní dutá žíla společně s dolní dutou žílou vyúsťuje do pravé síně srdce. Obstarává odvod krve z horní půlky těla – horních končetin, krku a hlavy. Se...
Laktátdehydrogenáza je enzym nacházející se uvnitř buněk, v jejich cytoplazmě. Podílí se na přeměně pyruvátu na laktát. Je tedy zapojena do posledního kroku spalování glukózy při nedostatku kyslíku, tj. anaerobní glykolýza. Uvolňuje se z buňky jen v případě, že je tato poškozená....
Minerálovému rozvratu vnitřního prostředí se věnuje homeostáza. Ta totiž zahrnuje rovnováhu organismu a jeho optimální fungování. Jde o rovnováhu tekutin, tělesné teploty a dále udržení optimálního pH, které je závislé na minerálech, přesněji na koncentraci sodíku, draslíku, vápníku a...
Pod poněkud tajuplným názvem hostilita se neskrývá žádná pohostinnost, ale naopak diagnóza R45.5, čili Nepřátelství. Ano, i nepřátelství se může stát diagnózou, když se stave dlouhodobým emočním stavem, tedy psychologickým problém, poruchou osobnosti.  O hostilitě Hostilita je psychická porucha, která je...
Podráždění jícnu je odborně možné označit za ezofagitidu. Mimo jiné se jedná i o zánět jícnu. Pro bližší pochopení je nutné si uvědomit, že jde o trubici, kudy postupuje jídlo z úst do žaludku.  Příčiny vzniku K nejčastějším příčinám patří reflux....
Lipertance je moderním léčebným přípravkem podávaným pouze na lékařský předpis. Jde o kombinovaný preparát, který obsahuje tři stěžejní sloučeniny, které samy o sobě známe jako efektivní léky. Jedná se o atorvastatin, perindopril a amlodipin.  Jak to funguje?  Atorvastatin pomáhá blokovat tvorbu...
Přeskakování srdce je laické popsání pocitu, který doprovází extrasystoly. V onen okamžik má člověk totiž pocit, že mu přeskočilo nebo se dokonce zastavilo srdce.  Co je to extrasystola?  Extrasystola je stah srdeční svaloviny, který je tak nějak navíc. Vzniká předčasně  a...
Flonidan náleží do skupiny antihistaminik, jde tedy o lék proti alergii. Jeho účinnou léčivou látkou je loratadin.  Princip účinkování flonidanu Loratadin v organismu blokuje histamin, který je důležitý pro průběh alergických reakcí. Tímto způsobem působí protialergicky. Jinak řečeno, během alergické reakce...
Hýžďový sval není pouze jeden, je to rovnou skupina třech svalů, které dohromady tvoří hýždě. Jde o svaly gluteus maximus, gluteus medius a gluteus minimus. Pocházejí z ilium a sacrum a končí na kosti stehenní. Svaly zvládnou zvedání, rozšiřování,...