Domů Nemoci Vyšetření, operace Rombergův test, test statické rovnováhy

Rombergův test, test statické rovnováhy

Rombergův test se využívá v neurologii. Jedná se o vyšetření stoje a může se určit, zda došlo k porušení rovnováhy. Test je pojmenovaný po německém neurologovi Moritz Heinrich Romberg (1795−1873).

Typy Rombergova testu:

Existují 3 typy Rombergova testu, které se od sebe liší.

Romberg I – pacient přirozeně stojí, oči má otevřené. Lékař hodnotí, jak je rozkročený, jaké je držení těla, zda se neobjevují nadbytečné pohyby, nejistoty, nerovnováha, popř. pád

Romberg II – vyšetřovaný se postaví do stoje spatného, tj. špičky i paty jsou u sebe (zúžená báze). Toto vede k tomu, že se zvýrazní případné nejistoty, zhoršená stabilita stoje.

Romberg III – vychází z Romberga II, vyšetřovaný navíc zavře oči. Lékař pozoruje, zda nedojde ke zvýraznění nestability stoje. Pokud dojde ke zhoršení, jedná se o pozitivní Romberg. Negativní je tedy v případě, že se stabilita stoje oproti otevřeným očím se zavřenými nemění.

Pozitivita Robergova testu:

Pozitivní Rombergův test provází některá onemocnění. Rozhodující k určení původu nemoci je např. směr vychýlení při zavřených očích atd. V případě pozitivity je nutné provést další cílená a podrobnější vyšetření, která by zjistila přesnou příčinu a umožnila tak nastavit i vhodnou léčbu. Může se provést CT, magnetická rezonance, EEG, EMG, speciální krevní testy atd.

Poškození labyrintu vnitřního ucha, kde je rovnovážné ústrojí:

Bývá přítomné kolísání ve stoji. K poškození labyrintu může dojít úrazem, zánětem,  nádorem, užíváním některých léků

Poškození statoakustického nervu, VIII. hlavový nerv, nervus statoacusticus:

Ke zhoršení stability dojde zvláště při zavření očí. Nerv může být postižen zánětem, nádorem, demyelinizačním onemocněním.

Poškození mozečku:

Mozeček se zapojuje do rovnováhy, mozečková ataxie je přítomná v případě, že dochází k vychýlení od vertikály a mnohdy to končí pádem, příznaky nezávisí na tom, zda jsou oči otevřené nebo zavřené. K poškození mozečku může dojít při úrazech, neurodegenerativních onemocněních, cévních onemocněních, jsou však také dědičné formy.

Poškození míšních kořenů dolních končetin a periferních nervů:

U tohoto stavu dochází k tomu, že pacient hůře cítí dolní končetiny a z toho pramení nejistota ve stoji. Setkáváme se s tím při útlacích míšních kořenů vinou poškození páteře, u demyelinizačních nemocí atd.

Další možné příčiny nestability stoje:

  • Postižená zadních míšních provazců, tuto patologii vyvolává syfilis, nyní se s tímto problémem setkáváme výjimečně
  • Deficity některých vitamínů a minerálů, které jsou důležité pro nervový systém, např. vitamíny skupiny B, hlavně B12, hořčík, vápník atd.
  • Mozkové dysfunkce, jsou přítomné drobné poruchy regulace hybnosti, k postižení mozku může dojít na podkladě degenerativních procesů v mozku, zánětech, mozkových mrtvic, nádorů atd.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here