Domů Nemoci Anatomie člověka Acetabulum

Acetabulum

Acetabulum je základem kloubní jamky kyčelního kloubu. Je složeno ze tří pánevních kostí, resp. tyto se v acetabulu stýkají. Jsou to kost sedací, stydká a kyčelní. Největší podíl na acetabulu má kost sedací, nejmenší kost stydká. Průměr acetabula je cca 2,5 cm a je celkově skloněno zevně dolů a dopředu. Horní okraj osifikuje samostatně (tj. kostnatí během stárnutí, u dětí je neosifikovaný) a kliniky je označován jako stříška. Její velikost a sklon je důležitý pro usazení a stabilizaci hlavice stehenní kosti v kloubu.

Uprostřed spojení pánevních kostí tvořících acetabulum se nachází fossa acetabuli, tj. prohlubenina, v níž je tukový polštář. Ten má za úkol zmírňovat a absorbovat nárazy hlavice kosti stehenní proti acetabulu během pohybu.

Acetabulum má také vyvýšené okraje, chrupavčitý lem kolem kyčelního kloubu (labrum acetabulare), které přejde ve vaz fixujícím kloub.

Kyčelní kloub

Kloubní hlavici, která zapadne do kloubní jamky acetabula, tvoří kost stehenní. Kyčelní kloub je kloub kulovitý a umožňuje velké množství pohybů i jejich velká rozsah.

Pohyby:

 • Umožňuje provést přednožení, flexi, a to do 120 stupňů
 • Zanožení, extenzi o cca 13 stupňů
 • Přinožení, addukce do 10 stupňů
 • Unožení, abdukce do 40 stupňů
 • Zevní rotaci o 15 stupňů
 • Vnitřní rotaci o 35 stupňů

Rozsahy některých pohybů se zvětšují, např. rotace, pokud máme nohu ve flexi.

Patologie acetabula:

 1. Zlomeniny acetabula – jedná se o zlomeniny nitrokloubní, nejčastěji k nich dochází vlivem nepřímého působení, a to v případě, kdy narazí hlavice stehenní kosti do acetabula. To se děje např. při autonehodě, upadnutí na bok atd. Zlomenina je provázena bolestí, omezením pohybu a vykloubení kloubu. Vážný stav je, když se hlavice stehenní kostí prolomí skrz acetabulum. Tento stav označujeme jako centrální luxace. Ke zlomeninám acetabula dochází nejčastěji u seniorů a lidí s osteoporózou. Zlomeniny acetabula se nejčastěji řeší operačně, kdy je nutné provést dokonalou repozici, tedy srovnání kosti, aby zajistila dostatečnou a správnou oporu pro kloubní hlavici a nedošlo k narušení pohyblivosti kloubů. Stabilizuje se osteosytnézou, často ze dvou operačních přístupů. Jednoduché zlomeniny bez posunutí úlomků je možné řešit konzervativně, neoperačně.
 2. Dysplazie acetabula – je to stav, kdy nedochází k plnému vyvinutí acetabula. Vlivem toho se nemůže dobře vyvíjet ani hlavice kyčelního kloubu, tj. dochází k dysplaziím kyčelního kloubu. Acetabulum bývá menší, mělčí a neposkytuje oporu kloubní hlavici. Dochází např. k vypadávání hlavice z kloubu, luxacím, nebo zapadnutí hlavice do kloubu. To je provázeno kulháním, popř. zkrácením končetiny. Kloub se rychleji poškodí a dochází k artrózách a bolestem.

Dysplazii acetabula je možné dělit dle závažnosti do 3 stupňů.

 1. Stupeň je spojený s nedovyvinutím acetabula a to nekryje hlavici stehenní kosti
 2. Stupeň je charakterizovaný malým acetabulem, které je eliptické a dochází k subluxaci
 3. Stupeň, zde již hovoříme o luxaci, vykloubení, acetabulum je výrazně deformované a hlavice do něj nezapadá

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here