Domů Nemoci Psychické nemoci Agravace

Agravace

Agravace je pojem, který označuje přehánění, zveličování obtíží pacientem. Pacient své potíže líčí horší, než jsou. Opakem tohoto je disimulace.

Příčiny agravace:

  • Úzkostný a depresivní pacient má stále obavy, tedy i o své zdraví, jeho obtíže se mu zdají větší, než jsou, k agravaci dochází nevědomě, neplánovaně.
  • Touha po pozornosti, někteří lidé se cítí osamělí, chtějí, aby se jim lidé věnovali, aby o ně pečovali.
  • Snaha zdůraznit své problémy, aby se mu dostalo léčby, např. pacient trpící bolestmi, na které lékař nereaguje a nepředepíše mu léky.
  • Využívání nemoci ve svůj prospěch, zcela vědomé přihoršování obtíží, např. získání invalidního důchodu, pracovní neschopnosti.
  • Psychiatrická nemoc, lhavost, některé psychiatrické nemoci jsou spojené s vymýšlením si, přibarvováním atd. I zde je to víceméně nevědomé, bez snahy ze stavu profitovat.

Člověk, který využívá agravaci může být zdravý a „dělá“ se např. unaveným, nebo člověk, který je nemocný a svou nemoc přikresluje.

Odhalení agravace:

Často není možné rozpoznat, zda dochází k agravaci. Lékař nemá, jak ověřit pravdivost, např. pokud pacient popisuje bolesti různých částí těla. Naopak u některých obtíží je možné určit, že pacient přehání.  Je možné agravaci odhalit např. u audiovyšetření, u neurologického vyšetření, např. u vyšetření Dufourova příznaku. Při něm pacient stojí s přepaženýma rukama, dlaně směřují vzhůru. Při patologii se dlaně stáčí dovnitř, ale mnoha lidem končetina klesá, což je známkou agravace až simulace, neboť není problém udržet ruce natažené cca 15 sekund.

Není správné přistoupit na pacientovo přehánění, ale je nebezpečné nebrat jej vážně, pokud by popisované problémy skutečně měl.

Důležité je dobré odebrání anamnézy, tj. vyptání se pacienta na jeho zdravotní stav, mnohdy se při rozhovoru najdou určité nesrovnalosti, které by mohly naznačit, že pacient přehání.

Výsledek agravace:

Pacient, který využívá agravaci, vědomě i nevědomě, může dosáhnout toho, že mu bude uvěřeno. To však může být spojené s čerpáním péče, která odčerpává peníze z pojišťovny, a to zbytečně. Může to však mít negativní dopad i na pacienta. Mnohá vyšetření jsou náročná a zatěžující, stejně tak léčba. Většina léčiv má i nežádoucí účinky. Někteří pacienti si opakovaně „vynutí“ rentgenová vyšetření, někdy i operační zákrok, léčbu silnými analgetiky či opioidy.

Komplikace:

Agravace nemá daleko k simulaci a hypochondrii, tj. úplnému vymýšlení si zdravotních obtíží za účelem osobního prospěchu (třeba i nemuset jít do práce) a nesmyslnému hlídání se.

Někteří lidé, aby ostatní utvrdili o závažnosti svých obtíží, mohou přistoupit i k sebepoškozování.

Řešení agravace:

Pacienta je nutné usvědčit z agravace, dokázat, že přehání, a najít příčinu, aby se agravaci zamezilo. Je tedy důležité léčit úzkostné depresivní pacienty a pacienty s psychiatrickými nemocemi, osamocené lidi více zapojit do kolektivu, lidi využívající vědomě agravaci je nutné upozornit na to, že jim nebude vyhověno a neustoupit.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here