Domů Nemoci Léky Akineton

Akineton

Akineton je lék dostupný pouze na předpis od specialistů. Medikament spadá do skupiny antiparkinsonik. Její hlavní léčebnou látkou je biperiden.

Indikace

Lék se užívá k léčbě parkinsonu, rigidity a třesu. Eliminuje i extrapyramidové syndromy. Řeší poruchy pohybů (dystonii, Meigeho syndrom, blefarospasmus nebo spastickou šíji. Jinak řečeno, zlepšuje pohyblivost, tlumí svalovou ztuhlost, třes.

Jak to funguje

Akineton patří mezi anticholinergika. Na nervový systém působí proti neuromediátoru acetylcholinu. Výsledkem toho pak dochází ke zlepšení Parkinsona.

Jak se užívá

Akineton se smí užívat jen přesně podle doporučení vašeho lékaře. Denní dávka je individuální, ale obvykle se začíná denní dávkou půl 2 miligramové tablety dvakrát denně. Dále se pak dávka opatrně navyšuje. Denní dávka nakonec nesmí překročit množství 6-8 tablet. Také si dejte pozor na to, že čím větší dávka se podává, tím to znamená větší riziko vedlejších účinků. Lék se obvykle užívá během jídla s trochou vody anebo ještě lépe těsně po něm. Léčba může být krátkodobá nebo dlouhodobá.Každé ukončení by mělo proběhnout pozvolna.

Kontraindikace

Lék nesmí užívat ti, pokud jste přecitlivělí na jakoukoliv látku v něm obsaženou.

Dále ho nesmí užívat ani nemocní s neléčeným glaukomem, stenózami v trávicím traktu, megakolonem a ileem. Nesmí ho užívat kojící ženy.

Zvláštní upozornění

Lék smí nemocní s adenomem prostaty, retencí moči, thyreotoxikózou nebo srdečním selháním a onemocněními, které mohou vést k závažné tachykardii jen s tou největší opatrností. U starších pacientů je zapotřebí pečlivá kontrola. Musí se kontrolovat nitrooční tlak. Lék může udělat problém lidem s nesnášenlivostí laktózy.

Interakce

Kombinace s psychofarmaky, antihisaminiky, antiparkinsoniky a spasmolytiky, vedou k zesílení centrálních i periferních nežádoucích účinků. Negativně se projevuje i současné podávání chinidinu, levodopy, neuroleptika a alkoholu.

Lék není vhodný aplikovat v době těhotenství. Užívat je ho možné pouze v případě, že přínos pro matku je vyšší než riziko pro plod. Léky mohou snížit tvorbu mateřského mléka. Nesmí se u něj kojit. Léky mohou negativně ovlivnit schopnost řídit motorové vozidlo a a obsluhovat stroje.

Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky se projevují především na začátku léčby a v případě rychlého zvyšování dávek. Starší pacienti mohou být více citlivější. Objevit se může únava, závrať, malátnost, neklid, zmatenost, halucinace, nervozita, bolest hlavy a nespavost. Dále se může objevit sucho v ústech, poruchy zraku, snížení potivosti, zácpa, žaludeční těžkost. Někdy se mohou objevit problémy spojené s vyprazdňováním močového měchýře. hlavně k tomu dochází u pacientů se zvětšenou prostatou. Zapomenout nesmíme na alergickou vyrážku.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here