Domů Nemoci ORL Akutrauma, akustické trauma

Akutrauma, akustické trauma

Akutrauma je poranění vnitřního ucha, které je způsobeno vysokému hluku. Může k němu dojít i během jednorázového vystavení vysokému hluku, ale také během vystavení zvýšenému hluku po delší dobu. Krom vnitřního ucha mohou být poškozeny i cesty, které přenášejí zvuk do vnitřního ucha. Akutrauma tedy vede ke snížení, či dokonce ztrátě sluchu.

Rizikové faktory akustického traumatu:

  • Pracovníci v průmyslových odvětvích
  • Návštěvě koncertů, které bývá hodně hlasitá hudba
  • Pracovníci s různými typy nářadí, např. sbíječkou
  • Lidé, kteří se nacházejí v blízkosti střílení či explozí atd.

Udává se, že lidé, kteří jsou vystaveni 85 decibelům a více jsou v riziku vzniku akutraumatu.

Prevence:

Prevencí před vznikem akutraumatu je vyhýbat se zvýšenému hluku. Pokud není možné se mu vyhnout, je důležité nosit ochranu sluchu. Ta může mít podobu různých druhů zátek/špuntů do uší nebo sluchátek. Obě tyto ochranné pomůcky se vyrábí v různých variantách s různou sílou tlumení.

Akutrauma:

Akutrauma vzniká při vystavení vysokému hluku. Důležitými faktory, zda dojde/nedojde k poškození sluchu jsou:

  • Intenzita hluku, tj. počet decibelů
  • Vysoké frekvence, které jsou více poškozující než nižší
  • Celková doba vystavení hluku

Rozlišuje 2 formy akutraumatu.

Forma akutní, která vzniká při jednorázovém vystavení nadměrnému hluku, kdy si postižený okamžitě uvědomuje, že je sluch narušen.

Forma chronická, kdy je postižený dlouhodobě vystaven hluku kolem 100 decibelů. Zde dochází k pomalé ztrátě sluchu, kterou si postižený zprvu ani neuvědomuje. Dochází pomalu ke ztrátě citlivosti na různé frekvence a rozvíjí se nedoslýchavost.

Příznaky akutraumatu:

Dominujícím příznakem akutraumatu je narušení sluchu, až jeho ztráta. To je dáno poškozením vnitřního ucha, kdy dochází k narušení vláskových buněk, které se podílí na přenosu zvukového signálu do mozku. Hluk nad 130 decibelů může poškodit Cortiho orgán.

Nadměrným hlukem, často spojených s vysokým tlakem (např. při výbuchu) může být narušen také ušní bubínek a svalek, který se na něj napojuje.

Dalším příznakem může být zvonění či hučení a jiné zvukové fenomény v uších.

V případě akutního poškození se pak mohou objevit také nevolnosti, zvracení, poruchy rovnováhy.

Diagnostika akutraumatu:

Provádí se vyšetření na ORL, kdy se kontroluje sluch, tj. je provedena audiometrie, která odhalí míru poškození sluchu. Zda je pacient zcela hluchý či vnímá určité zvukové frekvence, tj. nízké či vysoké atd.

Léčba po akustickém traumatu:

V mnoha případech dochází k postupnému návratu sluchu. Někdy zcela bez jakýchkoli známek zhoršení. U někoho mohou přetrvávat obtíže ve slyšení některých frekvencí.

Jsou však i případy, kdy se ztráta sluchu trvalá. Zde je možné využít např. kochleární implantáty.

Komplikace po akutraumatu:

Jak již bylo zmíněno, může přetrvávat zhoršení či ztráta sluchu a také zvonění, tinnitus.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here