Domů Nemoci Imunitní systém Alergie na penicilin

Alergie na penicilin

Jako na mnohé další léky, může být i na penicilin alergie. Reakce na antibiotika však nemusí mít pouze alergický (atopický) podklad. Existuje více typů reakcí imunitního systému na podání antibiotika a také jsou mnohdy přítomné nežádoucí účinky, které nemají imunologický podklad.

Penicilin patří do skupiny beta laktamových antibiotik a byl objeven Alexandrem Flemmingen roku 1928. Od té doby penicilin zachránil mnoho lidských životů, vyléčilo se díky němu velké množství jinak i smrtelných infekci.

Alergická reakce na penicilin

Hypersenzitivní reakce je abnormální reakce na podání léku. Může být okamžitá, tj. pár minut až hodin po požití antibiotika, nebo oddálená, která se objeví několik hodin i dní, po požití antibiotika (jiné typy imunologických reakcí).

Reakce alergická (atopická), časná

Reakce časné jsou vyvolány přítomností protilátek IgE namířených proti molekulám penicilinu. Jedná se o atopickou reaktivitu. IgE protilátky jsou navázány na receptory na imunitních buňkách, pokud se na IgE protilátky naváže také penicilinový alergen, dochází k degranulaci imunitních buněk, mastocytů (žírné buňky) a bazofilů. Při degranulaci se z buňky uvolní měchýřky (granula), které nesou mnohé bioaktivní látky, např. histamin, heparin, různé typy enzymů, dochází k produkci leukotrienů, prostaglandinů atd. Tyto látky pak vedou k projevení příznaků.

Příznaky alergie na penicilin:

 • Kopřivka
 • Kožní výsevy, vyrážka
 • Puchýřky
 • Zarudnutí pokožky
 • Svědění a pálení pokožky
 • Teplota
 • Dušnost
 • Otok, a to i krku
 • Rýma
 • Zánět spojivek a slzení
 • Anafylaktická reakce

Anafylaktická reakce:

Anafylaktická reakce je závažný stav, který může pacienta i ohrozit na životě. Alergická reakce postihuje většinou více orgánových soustav.

 • Pokožka je postižena různým typem vyrážky, zarudnutí či otoku
 • Dýchací cesty mohou reagovat otokem laryngu, bronchospasmem, tj. zúžením dýchacích cest, a vážnou dušností.
 • Reakce v trávicím systému se může projevit jako trnutí či svědění jazyka a patra, zvracením, křečemi v břiše, průjmem.
 • Srdečně-cévní soustava reaguje poklesem krevního tlaku, zvýšením srdečního tepu, dochází k oběhovému kolapsu a šoku.
 • Nervový systém může reagovat závratí, poruchou vědomí

Diagnostika penicilinové alergie:

 • Krevní odběry na zjištění přítomnosti specifických IgE protilátek
 • Test aktivace bazofilů
 • Kožní prick testy, popř. intradermální testy
 • Epikutánní testy (nalepení náplastí s testovanou látkou na záda)
 • Expoziční, provokační testy, tj. vystavení pacienta alergenu

Léčba alergické reakce:

Ve většině případů je reakce na antibiotikum mírná a stačí vysazení antibiotika bez nutnosti podávat další léky.

Mnohdy je vhodné, či dokonce nutné podávat léky na zmírnění příznaků, jedná se např. o antihistaminika,  kortikosteroidy.

V případě anafylaktické reakce je nutné okamžité řešení. Primární je podání adrenalinu a dále pak dle dominujících symptomů, např. bronchodilatancia (léky rozšiřující dýchací cesty).

V rámci dlouhodobé terapie je možné pacienta desenzitizovat, tj. navodit u něj lékovou toleranci.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here