Domů Lékařský slovník Antagonista

Antagonista

Antagonista je pojmenování pro činitele, který působí opačně než jiný činitel. 

Farmakologie:

S pojmem antagonista se nejčastěji setkáváme ve farmakologii. Antagonistou je látka, která působí proti efektu jiné látky, neutralizuje její působení. 

Např. antagonistou serotoninu je LSD, neboť se váže na serotoninové receptory v mozku, takže se na ně již nemůže vázat serotonin a nemá tedy žádný účinek.

Ovlivnění buněk a tkání:

Fungování buněk závisí na tom, zda se na receptory (molekuly na povrchu buněk) naváže látka, která je aktivuje a spustí signální dráhy, které ovlivní funkce buňky, např. některé receptory imunitních buněk váží molekuly (antigeny) patogenů a tím dochází k jejich aktivaci a schopnosti spustit imunitní reakci, která patogena zničí. V takovém případě je antagonista látka, která se naváže na receptor, ale nevyvolá odpověď buňky a zabrání navázání aktivující látce. 

Kromě zabránění navázání činitele a zabránění projevení jeho účinku existuje ještě funkční agonismus. Vazbou adrenalinu na receptory ve stěnách bronchů dochází k rozšíření, tj. dilataci. Naproti tomu vazba histaminu na jeho receptor vede k zúžení bronchu, tj. konstrikci. 

Svaly:

Pojem antagonista je také často používám v oblastech, které se zabývají fungováním svalů. Může se jednat o anatomii, ale také o sport. Agonisté jsou svaly, které iniciují pohyb v jednom směru a antagonisté jsou svaly, které jsou odpovědné za protichůdný pohyb. To znamená, že pokud jeden sval narovná kolenní kloub, tak antagonista kolenní kloub ohne. V rámci udržení stability a vzpřímeného postoje je důležitá souhra agonistů a antagonistů.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here