Domů Nemoci Vyšetření, operace anti TPO, autoprotilátky proti tyreoidální peroxidáze (tyreoperoxidáze)

anti TPO, autoprotilátky proti tyreoidální peroxidáze (tyreoperoxidáze)

Anti TPO je označením pro protilátky v séru, které jsou namířeny proti tyreoperoxidáze. Tyreoperoxidáza je enzym, který je specifický právě pro štítnou žlázu. Nikde jinde jej v těle nenajdeme. Vyskytuje se na membráně tyreocytů a je potřebný pro tvorbu hormonů štítné žlázy, tj. T3 (trijódthironinu) a T4 (tyroxinu). Uvolnění tyreoperoxidu může být zaznemenáno imunitním systémem a vyhodnoceno jako nebezpečí. Imunitní systém nerozliší vlastní neškodné vs. cizí škodlivé a zahájí tvorbu protilátek proti tomuto enzymu.

Jelikož je tento enzym ve štítné žláze jsou autoprotilátky právě v ní. Ve štítné žláze dochází k rozvojí zánětu, který je provázen aktivací imunitního systému, do štítné žlázy vstupují imunitní buňky atd., což tkáň poškozuje, a dokonce destruuje. Na začátku nemoci se tedy můžeme u pacientů setkat se zvýšenou funkcí štítné žlázy, kdy se při poškozování buněk uvolňuje do krve větší množství hormonů štítné žlázy. Pokud je štítná žláza z velké části zánětem zničena, dostává se pacient do hypofunkce.

Kdy se vyšetření vypisuje:

Vyšetření nejčastěji indikuje endokrinolog, k němuž se pacient dostane při podezření na poruchu funkce štítné žlázy. Může mít klinické projevy ve formě zvýšené či snížené funkce.

A v krvi může být více nebo méně hormonů štítné žlázy, stejně tak mohou být patologické hodnoty hormonu z hypofýzy, který řídí štítnou žlázy, tj. TSH (tyreostimulačního hormonu).

V takovém  případě je nutné myslet na to, že se může jednat o autoimunitní zánět.

Vyšetření:

Pro stanovení hodnot antityreoperoxidázových protilátek se odebírá žilní krev, které je k provedení testu potřeba cca 2 ml.

anti TPO

Vysoké hladiny anti TPO
  • S vysokými hladinami autoprotilátek proti tyreoperoxidáze se setkáváme až u 90 % pacientů, kteří mají Hashimotovu thyreoitidu.
  • Dále mohou být zvýšené i u Graves-Basedowovy choroby, a to až u 70 % pacientů.
  • Mírně zvýšené antiTPO se mohou vyskystnout i u lidí, kteří nemají žádné příznaky nemoci štítné žlázy. Přitomnost autoprotilátek je zachycována hlavně u starších lidí, více u žen než u mužů a může znamenat to, že v později dojde k rozvoji nějaké nemoci štítné žlázy
  • Zvýšení je také zachytitelné u pacientů s jinými autoimunitními chorobami, např. Addisonovou nemocí, perniciózní anémií či cukrovkou typu I.
  • AntiTPO mohou mít i pacienti s chronickou hepatitidou.

Nelze obecně říci, že čím vyšší koncentrace antiTPO tím horší průběh nemoci. Pokud však koncentrace dříve vysokých antiTPO klesají až k nulovým hodnotám, je možné konstatovat, že dochází k remisi, tj. zklidnění, odeznění nemoci.

Pokud se v remisi znovu objeví protilátky, lze říci, že došlo k reaktivaci nemoci, tedy k recidivě.

Zároveň s vyšetřením antiTPO se také provádí stanovení koncentrací hormonů štítné žlázy, TSH, autoprotilátek proti tyreoglobulinu aj.

K vyšetření pacienta se krom autoprotilátek přidává též ultrazvuk štítnice, která může být buď zvětšená, ale také zmenšená, fibrotizovaná při dlouhodobě probíhajícím zánětu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here