Domů Nemoci Vyšetření, operace APPT, aktivovaný parciální tromboplastinový čas

APPT, aktivovaný parciální tromboplastinový čas

APPT je test, kterým se vyšetřuje koagulace, tj. krevní srážení.

Srážení, vznik trombů, je dáno přítomností koagulačních faktorů v krvi. Jedná se o bílkoviny, které se aktivují (jedna druhou) a na konci je aktivován trombin, jehož působením vzniká nerozpustný fibrin a vytvoří se fibrinová siť. Do koagulace je zapojen také vápník.

Aktivace koagulační kaskády:

 • Vnější – koagulační faktor se aktivuje při poranění cévní stěny, kdy se uvolní tkáňový tromboplastin (koagulační faktor II).
 • Vnitřní – vnitřní cesta se aktivuje při kontaktu krve a smáčivým nebo negativně nabitým povrchem. Dochází k aktivaci koagulačního faktoru XI.

Provedení testu:

Pomocí vyšetření APPT se vyšetřuje a monitoruje vnitřní koagulační systém, do nějž jsou zapojeny koagulační faktory XII, XI, IX, VIII

Test se provádí z odebrané žilní krve, ze které se získá plazma, v níž se nacházejí srážecí/koagulační faktory. Plná krev se centrifuguje při vysokých otáčkách a oddělí se tekutina (plazma) a krevní elementy. K získané plazme se přidává povrchový aktivátor, např. kaolin či křemičitany, a fosfolipidy. Takto upravená plazma se inkubuje při 37 °C a poté se přidá startovací látka, kterou je chlorid vápenatý. Tím dojde k aktivaci koagulační kaskády a dochází k vytvoření sraženiny z fibrinu, tj. viditelná fibrinová síť.

Výsledky se udávají v sekundách. Porovnává se čas testované plazmy s plazmou kontrolní. Je také možné udávat celkový čas.

Výsledky testů:

Normální hodnoty se odvíjí od věku vyšetřované osoby.  U dospělých lidí je 0,8−1,2. U celkového času se doba k vytvoření fibrinu pohybuje mezi 24−45 sekundami. Test se často využívá k monitoraci léčby nefrakcionovaným heparinem.

Prodloužení APTT:

Prodloužení APTT znamená, že je zpomalené srážení krve. To je dáno snížením koncentrace koagulačních faktorů.

Vrozené prodloužení APTT:

K prodloužení APTT může dojít při vrozených poruchách syntézy koagulačních faktorů, jednoho nebo více. Může se vyskytovat snížení produkce nebo produkce zcela chybí. Dle toho se odvíjí také vážnost poruchy srážení.

Získané prodloužení APTT:

K získaným příčinám prodloužení APTT patří mnohé stavy, např.

 • Masivní ztráta krve
 • Přítomnost protilátek, které se vážou na srážecí faktory
 • Porucha funkce jater
 • Nedostatečná výživa
 • Podávání antikoagulancií
 • Nedostatečné vstřebávání vitamínu K
 • DIC, diseminovaná intraskulární koagulace, kdy se vyčerpají koagulační faktory

Běžné je prodloužení APPT u novorozenců.

Zkrácení APTT:

Stavy spojené s vyšší koagulací:

 • Nádorová onemocnění
 • Cukrovka
 • Srdeční infarkt
 • Těhotenství
 • Zvýšená funkce štítné žlázy
Sdílejte

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here