Domů Nemoci Psychické nemoci Aspergerův syndrom

Aspergerův syndrom

Aspergerův syndrom je vývojová a neléčitelná porucha mozku, která patří mezi poruchy autistického spektra. Má tedy mnoho společného s autismem. Jaké jsou příznaky Aspergrova syndromu? A jak se chování pacienta s Aspergrovým syndromem liší od člověka trpícího autismem?

Aspergerův syndrom

Zařazení v klasifikaci nemocí

Aspergerův syndrom je diagnóza pojmenovaná po rakouském psychiatrovi jménem Hans Asperger. Původní název autistická psychopatie byl postupně nahrazen termínem Aspergerův syndrom (AS). Jak bylo uvedeno výše, jedná se o poruchu autistického spektra, která se však od autismu liší několika znaky:

a to především tím, že k této poruše nebývá přidruženo mentální opoždění. Mírnější jsou také obtíže s řečí a na rozdíl od autistů  mají rádi společnost ostatních. Bohužel s nimi nedokáží uspokojivě komunikovat. Ve srovnání s autismem jsou pak lidé s AS snáze socializovatelní. Na druhou stranu bývá obtížnější tuto poruchu identifikovat.

Příznaky Aspergrova syndromu (AS)

Jedinci s AS se od ostatních odlišují způsobem chování, myšlení a komunikace. Velmi často hovoří, aniž by je zajímaly reakce jejich posluchačů. Bývá pro ně těžké pochopit emoce ostatních. Nedokážou abstraktně myslet, mají horší představivost. Nechápou význam společenských konvencí, chovají se – nahlíženo očima druhých – nevychovaně a neurvale. Libují si v rituálních činnostech, vadí jim změny, jsou puntičkáři a mají velmi omezené zájmy. Pokud je však nějaká oblast zajímá, dokážou v ní vyniknout. Příkladem jedince s AS je světoznámý fyzik Isaac Newton.    

Výchova dětí s AS

Výchova dětí s poruchou autistického spektra je velmi náročná. Děti s Aspergrovým syndromem, přestože mají průměrný a často i vysoce nadprůměrný intelekt, mají závažný deficit v oblasti sociálních a emočních dovedností, což vede k reakcím, které jsou pro jejich okolí často nepochopitelné. Například nedokážou pochopit význam společenských konvencí, jako je pozdrav, vyjadřování zdvořilosti, apod. Nechápou, proč se od nich v určitých situacích vyžaduje určité chování a odmítají se tak chovat. Jsou tedy sociálně nepřizpůsobivé. Dalším problémem jsou obtíže v komunikaci – děti nechápou výrazy mimiky, gesta, a mají  problém pochopit nadsázku a ironii – když jim řeknete, že je roztrhnete jako hada, velmi se vyděsí, neboť berou Váš výrok doslovně. (Případně se Vás zeptají, proč takové věci říkáte, když je neuděláte.)

Stejně jako dospělí s AS pak mají sklony k pedanství, lpí na dodržování rituálů (například je rozčílí, když se s nimi vracíte ze školy stejnou cestou, nebo když vynecháte oběd na dovolené, kde máte polopenzi) a nesnášejí změny (pokud dítěti s AS jako překvapení vymalujete pokojíček jinou barvou a zvelebíte samolepicí dekorací, můžete být velmi překvapeni jeho reakcí – může se rozzlobit, rozplakat, dostat záchvat vzteku). Na druhou stranu děti s AS bývají velmi pečlivé, svědomité a čestné – neznají lež a přetvářku a naplno říkají, co si myslí.           

Význam léčby

Léčba člověka s Aspergrovým syndromem je důležitá zejména z hlediska zachování jeho kvality života, zejména pokud jde o společenské uplatnění. Přestože poruchu nelze léčit, je možné pacientům do jisté míry pomoci překonat problémy v oblasti sociální interakce, které jsou závažným společenským handicapem.

Včasnou diagnostikou AS u dětí lze předejít tomu, že na jejich potřeby nebude brán zřetel, neboť je rodiče nepochopí. Pokud tedy máte podezření, že Vaše dítě vykazuje některé z výše popsaných projevů, kterou jsou řazeny mezi příznaky poruch autistického spektra, měli byste co nejdříve vyhledat pomoc dětského psychologa.    

Foto: Freeimages.com

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here