Domů Nemoci Vyšetření, operace ASTRUP – hodnoty

ASTRUP – hodnoty

ASTRUP představuje vyšetření kapilární nebo tepenné krve, která se zaměřuje na zjištění koncentrace krevních plynů a zjišťuje acidobazickou rovnováhu organismu. V současnosti jde již o běžné vyšetření, které se provádí dá se říct rutinně.

Co lékaři ASTRUP prozradí

ASTRUP lékaři poskytne informace o stavu okysličení organismu, jestli je dostatečná ventilace a jak na tom je acidobazická rovnováha.

Indikace

Odběr je naordinován u ventilovaných pacientů (tedy nemocných na dýchacích přístrojích nebo kyslíku). Dále pak u těžce nemocných pacientů z jakékoliv příčiny. Odběr dokáže odhalit prognózu. Krev se bere i v rámci spánkové studie. Kromě toho se ASTRUP bere i v okamžiku kdy selhávají játra, ledviny nebo srdce. ASTRUP prozradí i jak na tom jsou nemocní v případě otrav, sepse, multiorgánového selhání, traumat, popálenin a hyperglykemických stavů spojených s cukrovkou.

pH krve

Odběr zjistí pH krve. Mít pH krve je přitom důležité, protože jinak hrozí buněčná smrt. Normální pH v organizmu se pohybuje mezi 7,36-7,43. Pokles představuje acidózu a navýšení pro změnu alkalózu.

paCO2

Normální hodnoty se pohybují mezi 4,8-5,8kPa. Zvýšená hladina je hyperkapnie a snížená naopak hypokapnie.

paO2

Normální hodnoty se pohybují mezi 10-13 kPa. Nízká hladina je pak hypoxémie, která vede k zhoršenému okysličení tkání.

HCO3

Normální hodnoty se pohybují mezi 22-26 mmol/l. Vysoké hodnoty svědčí o metabolickou alkalózu a nízké naopak acidózu.

BE

BE se zabývá zásaditými látkami, kolik jich je v těle oproti kyselým. Normální hodnota je od -3 do 3 mmol/l. Když je v těle nadbytek kyselin, jsou hodnoty pod -3. Hodnoty nad 3 jsou pak zásadité.

Jak se odběr provádí

ASTRUP se odebírá z tepny na ruce a natahuje se do tenkých skleněných trubiček, tzv. kapilár. Krev v kapiláře musí být souvislá, tedy bez bublin. Krev se odebírá z tepny na palcové straně ruky po dezinfekci. Kapiláry se zátkují a jsou ošetřeny proti srážlivým roztokem. V případě, že se krev bere z větší artérie, musí být ve stříkačce proti srážlivý roztok a stříkačka se rovněž zátkuje.

Poruchy acidobazické rovnováhy

  • Respirační acidóza je stav s nízkým pH, vysokým PaCO2 a normální nebo vysoká hladina hydrogenuhličitanu. Stav je vyvolán svalovou slabostí, CHOPN, zraněním hrudníku, obezitou, nadužívání sedativ anebo jiným plicním onemocněním. Projevuje se únavou, dušností a zmatkem.
  • Respirační alkalózu doprovází vysoké pH, nízké PaCO2 a normální nebo vysoká hladina hydrogenuhličitanu. Stav může být vyvolán hyperventilací, jež je projevem úzkosti a bolesti.
  • Metabolická acidóza se projevuje vysokým pH, normálním PaCO2 a nízkou hladinou hydrogenuhličitanu.
  • Metabolickou alkalózu doprovází vysoké pH, normální PaCO2 i vysoká hladina hydrogenuhličitanu. Stav je vyvolán obvykle zvracením a popáleninami.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here