Domů Nemoci Vnitřní orgány Bílkoviny v moči: příčiny Proteinurie

Bílkoviny v moči: příčiny Proteinurie

Přítomnost bílkovin v moči odborně nazýváme proteinurie. Proteinurie je patologický stav odkazující na velké množství chorob, nejčastěji onemocnění močových cest. Přítomnost neadekvátního množství bílkovin v moči se nijak zásadně neprojevuje, a tak je tento stav často zjištěn až při náhodném laboratorním vyšetření moči. V dnešních moderně vybavených ordinacích lze bílkoviny v moči prokázat i speciálním testem, kdy se do moči pacienta vloží papírek. Při zjištění proteinurie je nutné prokázat nejen kolik bílkovin se v moči vyskytuje, ale i o jaké bílkoviny se jedná.

Bílkoviny se v moči normálně nevyskytují

U zdravého člověka lze v moči prokázat jen nepatrné množství bílkovin. Těch sice krevní plazma obsahuje velké množství i rozličné druhy (jednotlivé bílkoviny plní v lidském organismu různé funkce), ale ledvinové glomeruly – filtrační jednotky – je při filtraci primární moče nepropouští, a tak se bílkoviny v moči téměř nevyskytují. K narušení tohoto fyziologického děje může dojít třemi způsoby. První možností je zvýšená koncentrace bílkovin již v krvi, tedy ještě před filtrací krve ledvinami. K tomu dochází třeba po zvýšené tělesné námaze, při horečnatých stavech, nebo pokud přijmeme vysoké množství bílkovin v potravě. Proteinurie je v tomto případě přechodná. Druhou příčinou může být narušení filtrační bariéry ledvinných glomerulů, která se typicky vyskytuje při cukrovce, vysokém krevním tlaku nebo při zánětech ledvin. Bariéra je v těchto případech nedostatečná a dochází ke zvýšené propustnosti bílkovin do finální moče. Problém může být zakotven i v ledvinných kanálcích, které mají zase za úkol zpětné vstřebávání bílkovin z primární moče opět do krve. Proteinurie je častá i při zánětlivých a krvácivých onemocněních močových cest, kdy se do moči dostane krevní plazma s bílkovinami přímo bez jakékoli filtrace.

Konkrétní příčiny proteinurie

Nejčastějšími nemocemi, které jsou doprovázeny výskytem bílkoviny v moči, jsou diabetes (cukrovka) 1. (vrozená) i 2. typu (získaná) a vysoký krevní tlak. U pacientů s těmito diagnózami je nutné výskyt bílkovin v moči pravidelně monitorovat, neboť právě stupeň proteinurie svědčí o závažnosti poškození ledvin, ke kterému u obou těchto nemocí dochází. Dalšími pravděpodobnými příčinami proteinurie jsou:

  • záněty močových cest – jsou spojeny s pálením a řezáním při močení a s výskytem krve v moči
  • pyelonefritidy – záněty tkáně ledvin
  • glomerulonefritidy – záněty ledvinných glomerulů
  • onkologická onemocnění ledvin – karcinom ledviny, mnohočetný myelom (onemocnění vycházející z B-lymfocytů, které tak tvoří defektní protilátky)
  • expozice ledvin toxickým látkám
  • preeklampsie – stav během 2. poloviny těhotenství spojený s vysokým krevním tlakem, nevolností, otoky a bolestmi hlavy (může být nebezpečný pro matku i pro dítě)

Příčin je ale celá řada, a proto je nutné provést podrobné vyšetření, aby se stanovilo, z čeho proteinurie pramení.

Poznáme, že máme proteinurii?

Výskyt bílkoviny v moči je zrádný v tom, že se příliš charakteristicky neprojevuje. Medici se učí, že lze proteinurii rozpoznat tak, že moč je při ní zpěněná. Otázkou zůstává, jak lze objektivně odlišit moč zpěněnou od té „normální“. Proto jediným prokazatelným projevem bílkoviny v moči jsou otoky. Nedostatek bílkovin v krvi totiž vede ke snížení jejího onkotického tlaku, což vede k prosakování tekutin do okolí cév. Otoky jsou nejvíce vidět na očních víčkách, posléze jsou dobře patrné i v oblasti dolních končetin. Při nedostatku bílkovin v krevní plazmě se člověk také cítí unavený a je náchylnější k jakýmkoli infekcím.

Vyšetření a léčba

Vzorek moči se vyšetřuje na výskyt bílkovin buď speciálními papírky, nebo složitěji v biochemické laboratoři. Poté už se musí pacient podrobit různým vyšetřením podle toho, jaké onemocnění je v podezření. Typicky se provádí testování močových cest na infekce a záněty, a pokud jsou tyto prokázány, spadá léčba do rukou nefrologů. Nefrolog může naordinovat i speciální vyšetření ledvin, např. biopsii, kdy se ledvina napíchne tenkou jehlou a odebere se z ní vzorek tkáně. Pokud se prokáže, že příčinou proteinurie není onemocnění močových cest, následují jiná vyšetření a léčba toho kterého zjištěného onemocnění, např. cukrovky či vysokého tlaku.

Zdroj obrázku: Sklenice mléka

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here