Domů Nemoci Psychické nemoci Bipolární porucha

Bipolární porucha

Bipolární porucha osobnosti známá především jako maniodepresivní psychóza je vážné duševní onemocnění, které postihuje dospělé obou pohlaví. Jakými symptomy se vyznačuje? A jak se toto onemocnění léčí?

Bipolární porucha
Bipolární porucha

Jak se porucha projevuje

Bipolární porucha (celým názvem afektivní bipolární porucha osobnosti) neboli maniodepresivní psychóza  je charakterizována jako psychóza, pro kterou jsou typické chorobné změny nálad. U pacientů se střídají období deprese, se stavy mánie, od čehož byl také odvozen název poruchy. Délka trvání jednotlivých období je individuální, u některých pacientů dochází k velmi častým změnám těchto stavů.

Depresivní období

Jako depresivní období je označováno takové, které trvá minimálně po dobu 2 týdnů, a pro které je typická konstantně skleslá nálada, pesimismus, neschopnost se z čehokoli radovat, ztráta zájmu o okolí, poruchy pozornosti, snížené sebevědomí, sebeobviňování se ze skutečností, které pacient nezavinil. Někteří pacienti jsou apatičtí, jiní naopak mohou být velmi podráždění. Pro depresivní stav jsou rovněž typické psychosomatické příznaky, jako jsou poruchy spánku (buď zvýšená spavost, nebo nespavost), ztráta chuti k jídlu, ztráta sexuální touhy, pocit svírání u srdce, apod. Dalším charakteristickým symptomem jsou sebevražedné myšlenky, případně snaha o sebepoškozování. V případě těžkých depresí mohou trápit pacienty také halucinace a bludy.

Období mánie

Týdny depresí vystřídají stavy mánie, které jsou od předchozího stavu diametrálně odlišné. Pacient začne být neobyčejně veselý (byť k tomu není žádný objektivní důvod), je plný optimismu, často i vtipu a energie. Někteří pacienti bývají v období mánie velmi agresivní. Typická je i zvýšená chuť k jídlu, stejně jako sexuální náruživost. Bývají lehkomyslní, mají sklon velmi riskovat, úplně se odvázat a nebrat ohled na následky svého chování v budoucnu. Mnoho z nich začne mít velké plány nebo začne nesmyslně utrácet. Pokud jsou projevy mánie markantní, hovoříme o hypománii.

Toto období trvá přibližně týden, poté je opět vystřídáno depresivním stavem. Jak ale bylo zmíněno výše, u některých pacientů dochází ke střídání těchto stavů mnohem rychleji, ze dne na den, nebo dokonce z hodiny na hodinu.

Možnosti léčby

Základem léčby bipolární poruchy je podávání psychofarkmak. Pacientům se podávají především stabilizátory nálad, a to z toho důvodu, aby se tlumily jejich výkyvy. Dalším druhem medikace jsou antidepresiva (v období depresí) a antipsychotika (v období mánie). Pokud mají pacienti problémy se spánkem, rovněž se jim předepisují léky, v případě nespavosti jsou to hypnotika.

Farmakoterapie je doplněna psychoterapií. Dále je důležité, aby zdravotnický personál vysvětlil stav pacienta jeho příbuzným, neboť pochopení jeho blízkých je významným předpokladem pro zmírnění útrap, které nemoc s sebou přináší. Soužití s pacientem je pochopitelně náročné i pro jeho blízké.

Příčiny nemoci a prevence

Jednoznačná příčina nemoci není známa. Velmi často stojí na počátku nemoci nějaká závažná událost, zpravidla tragická, která změní život pacienta a je označována jako spouštěč. K tomu u většiny pacientů dochází buď v dospívání, nebo v období rané dospělosti. Dále byla zjištěna jistá genetická souvislost. Skutečnost, že se onemocnění vyskytlo v rodině pacienta, zvyšuje pravděpodobnost, že jím může trpět také sám pacient.

Z výše zmíněných příčin je patrné, že nemoci lze těžko předejít. Včasným zahájením léčby lze předejít zhoršení stavu a nejzávaznějšímu riziku u depresivního stavu, kterým je sebevražda.

Foto: Freeimages.com

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here