Domů Nemoci Anatomie člověka Bloudivý nerv, nervus vagus

Bloudivý nerv, nervus vagus

Bloudivý nerv, nervus vagus patří mezi hlavové nervy. Je označen číslem deset X. Jedná se o nerv smíšený. To znamená, že má vlákna:

 • Visceromotorická – zapojená do inervace orgánů a cévních stěn – orgány dutiny hrudní a břišní
 • Somatomotorická – inervují kosterní svalstvo – svaly hrtanu a hltanu, měkkého patra společně s dalšími hlavovými nervy
 • Viscerosenzitivní – přenáší vjemy z orgánů, vlákna nervu míří k hltanu, hrtanu a orgánům v hrudníku a trávicí soustavy. Jedná se hlavně o reflexy a signály, nevolnost, hlad
 • Somatosenzitivní – přenáší vjemy z těla, chlad, teplo, bolest, dotek, např. z oblasti kořene jazyka, horního úseku ušního boltce, částí zevního zvukovodu…
 • Parasympatická inervace – hladké svaly v dýchacích cestách, v trávicí trubici, žlázách dýchacích cest a také srdce
 • Senzorická chuťová vlákna inervují oblast hrtanové příklopky a oblast kolem ní

Bloudivý nerv topografie

Bloudivý nerv vychází z prodloužené míchy. Kde je několik jader. Vystupuje z lebky otvorem foramen jugulare, který je oboustranný, tj. po stranách hlavního velkého otvoru v lebce, jímž prochází mícha. Zde prochází společně s cévami, tj. vnitřní krkavicí, vnitřní hrdelní žilou…

Po vystoupení z lebky dále pokračují větve k jícnu a do oblasti zadního mezihrudí. Na zadní straně jícnu je pravý bloudivý nerv, zatímco vpředu levý bloudivý nerv a vytvářejí ze svých větší nervovou pleteň plexus oesophageus. Podél jícnu se dále dostává k bránici a společně s jícnem jí prochází do břišní dutiny. Po své cestě se nervus vagus dále větví.

Některé z větví nervus vagus:

Mají název dle toho, kam míří, které části těla inervují.

 • meningeus – vlákna jdoucí k mozkovým plenách
 • auricularis – vlákna k uchu
 • pharyngei – vlákna směřující k faryngu
 • cardiaci – vlákna mířící k srdci
 • pulmonales – plicní inervace
 • celiaci – inervující trávicí soustavu
 • laryngeus superior, reccurens a inferior – inervují oblast hrtanu motoricky i senzitivně

Léčebné využití bloudivého nervu:

Bloudivý nerv má tedy mnoho funkcí, ovlivňuje mnoho dějů v organismus. Ale jeho ovlivnění může také léčit.

Jedná se např. o stimulaci bloudivého nervu. Ta se využívá o farmakorezistentní epilepsie, což je epilepsie, která nereaguje na léčbu prášky. Zároveň však pacient není vhodným adeptem k chirurgické léčbě epilepsie. Léčba stimulací bloudivého nervu spočívá v tom, že je implantován generátor elektrických impulzů (umístěn v podklíčkové oblasti), které jsou vysílány do levého bloudivého nervu na krku. To omezí nežádoucí aktivaci mozku a vznik záchvatů.

Je možné též využívat vagové manévry. Můžeme mechanicky podráždit nervus vagus, a to Valsavovým manévrem, masáží karotického sinu či tlakem na oční bulvy. Tím se může zmírnit narušenou srdeční akci, zvláště pokud je zrychlená (tachyarytmie). Po stimulaci bloudivého nervu se zpomalí.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here