Domů Nemoci Léky Bonviva

Bonviva

Bonviva je lék ze skupiny bisfosfonátů, jehož hlavní účinnou látku je kyselina ibandronová, která se užívá k léčbě kostí. Lék je přístupný pouze na lékařský předpis. Předepsat ho mohou lékaři z ortopedie, traumatologie, vnitřního lékařství, revmatologie, endokrinologie, gynekologie a porodnictví. 

Princip jak funguje

Hlavní léčebná látka, čili kyselina ibandronová, působí v kostech. Tlumí aktivitu osteoklastů, které odbourávají kostní hmotu. Dále pak tato látka zlepšuje mineralizaci kostí. 

Indikace

Bonviva je indikována pacientům s osteoporózou, čili řídnutím kostí. Jde tedy především o ženy po menopauze. Mimo to se Bisfosfonáty používají i u nádorových stavů s kostními metastázami k prevenci patologických zlomenin a dále pak jako medikaci zvýšené hladiny vápníku v krvi. Bonviva snižuje riziko zlomenin obratlů, zlomenin krčku stehenní kosti. 

Kontraindikace

Lék není možné užívat v případě, když jste přecitlivělý na nějakou látku obsaženou v léku. Lék nesmí užívat ani ti s abnormalitou jícnu, nízkou hladinou vápníku a nesmí ho užívat ani ti, kteří nejsou schopni stát nebo sedět ve vzpřímené poloze alespoň po dobu 60 minut. 

Zvláštní upozornění

  • Před zahájením léčby je nutno zjistit, jestli dotyčného netrápí nízká hladina vápníku v krvi. Nejprve je také vyřešit poruchy kosterního a minerálního metabolismu. U všech nemocných je důležitý dostatečný příjem vápníku a vitamínu D. 
  • U podráždění trávicího traktu hrozí zhoršení stávajícího onemocnění. Čili Barretova jícnu, dysfagie, zánětu žaludku, duodena. Objevit se mohou i nežádoucí účinky. 
  • U nekrózy kosti čelisti je nutné zvýšené pozornosti. 
  • Lék není vhodné užívat ve chvíli, kdy nemocný má poškozené ledviny. 

Interakce

  • Lék vzájemně reaguje s potravinami, které obsahují vápník. Jde především o mléko a mléčné výrobky. Je mezi nimi nutný časový rozestup. Lék by měl být přijímaný po celonočním, alespoň šestihodinovém lačněním a minimálně jednu hodinu od Bonvivy pak mléko a mléčné přípravky. 
  • Podobné je to se všemi přípravky, které obsahují vápník, dále antacida a léky obsahující polyvalentní kationty. 
  • V kombinaci s kyselinou acetylsalicylovou a NSAIDs může dojít k podráždění žaludku. 
  • Podobně na žaludek působí i H2 blokátory a inhibitory protonové pumpy. 
  • Lék mohou užívat ženy pouze po menopauze. Tím pádem jsou pasé veškeré otázky ohledně toho, zda lék mohou užívat těhotné nebo kojící. 

Nežádoucí účinky

K nejzávažnějším projevům užívání tohoto léku patří anafylaktická reakce, šili šok, atypické zlomeniny femuru, nekróza čelisti, podráždění trávicího traktu, zánět oka. Naštěstí k tomu dochází opravdu jen výjimečně. Obvykle se objevuje atralgie a příznaky podobné chřipce. Velmi často se objevuje bolest hlavy, nevolnost, průjem, bolest břicha, nauzea, vyrážka.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here