Domů Nemoci Bradykardie: Příznaky, léčba

Bradykardie: Příznaky, léčba

Bradykardie je odborný termín pro pokles srdeční frekvence pod fyziologickou mez, která závisí jednak na věku jedince, jednak na jeho trénovanosti. Za běžných okolností se lidské srdce stahuje frekvencí 60 – 90 krát za minutu. Za bradykardii považujeme pokles srdeční akce u mužů pod 60 tepů za minutu, u žen pod 65 tepů za minutu. Zatímco u trénovaných osob, typicky u sportovců, se takto nízká srdeční frekvence vyskytuje zcela normálně, u ostatních může bradykardie značit vážné zdravotní potíže.

Fyziologická a patologická bradykardie

Pokles srdeční frekvence se zcela běžně vyskytuje u sportovců, u nichž můžeme naměřit i tepovou frekvenci kolem 40 tepů za minutu. Tento stav nazýváme vagotonie. Je to dáno tím, že pravidelně a vhodně zatěžovaný kardiovaskulární systém je schopen plnit požadavky organismu na dodávky okysličené krve i při velmi nízké frekvenci srdečních stahů. U sportovců je takto nízká srdeční frekvence přirozená a není proto nutné ji léčit. Tepová frekvence nižší než 60 stahů za minutu je fyziologická i u běžných lidí během spánku či v relaxovaném stavu.

Za patologickou, tj. chorobnou, považujeme bradykardii tehdy, když není úměrná zátěžové situaci vyvolané organismem. Následkem zpomalené srdeční akce se do těla dostává nedostatečné množství okysličené krve a zároveň klesá krevní tlak.

Příčiny bradykardie

Bradykardie je symptom, který se objevuje jako kompenzační reakce na podněty vyvolané různými příčinami. Příčinou patologické bradykardie může být:

  • předávkování léky zpomalujících činnost srdce, zejména tzv. beta-blokátory (léky předepisované při onemocnění srdce k léčbě srdečních arytmií a vysokého krevního tlaku)
  • porucha převodního systému srdečního, a to buď porucha tvorby srdečního rytmu v tzv. SA uzlu (nikoli jeho plné vyřazení) vlivem postupné degenerace v pozdním věku, či úplné vyřazení SA uzlu a kompenzační tvorba vzruchů mezi síněmi a komorami, která je však nedostatečná (např. po zajizvení srdeční tkáně po prodělaném infarktu myokardu)
  • postižení centrální nervové soustavy (cévní mozková příhoda, zvýšený nitrolební tlak, nitrolební krvácení)
  • porucha funkce štítné žlázy ve smyslu snížení koncentrace jejích hormonů
  • zvýšená koncentrace draslíku v krvi (hyperkalémie)

Příznaky bradykardie

Bradykardie může probíhat zcela bezpříznakově, pak ji zjistíme pouze při měření srdečního pulzu.  Pulz měříme na větších tepnách uložených blízko pod povrchem kůže. Nejčastěji se tep měří na krkavici (arteria carotis) nebo na vřetenní tepně (arteria radialis) přiložením 3 prstů na palcovou stranu zápěstí. Chorobná bradykardie se projevuje příznaky vyvolanými nedostatečným okysličením tkání organismu, včetně mozku. Dostavuje se únava, celkový pokles fyzické zdatnosti, motání hlavy, omdlévání, zadýchávání se, případně i otoky. Tyto příznaky řadíme k projevům srdečního selhávání, které je nutné okamžitě řešit, a proto urychleně vyhledáme lékařskou pomoc.

Diagnostika a léčba bradykardie

Bradykardii lékař rozpozná již z běžného měření pulzu na hmatných tepnách či při poslechu hrudníku fonendoskopem. Dále lékař zhotoví EKG, na kterém může i zjistit, co je příčinou bradykardie (např. objeví známky infarktu myokardu). V diagnostice může pomoci i zátěžové EKG či tzv. Holterovo monitorování srdeční akce nepřetržitě po dobu 1 až 3 dnů speciálním přístrojem umístěným na hrudník pacienta.

Léčba bradykardie závisí na její příčině, avšak ne vždy se podaří bradykardii odstranit. Vždy je nutné zjistit, jaké léky pacient běžně užívá a některé, např. beta-blokátory, zkusit vysadit. Substitucí hormonů štítné žlázy lze léčit její sníženou funkci. V případě hyperkalémie je nutné objasnit příčinu a tu řešit. Nejhůře léčitelné jsou pak bradykardie vzniklé z poruchy převodního systému srdečního, ke kterému často dochází vlivem zvyšujícího se věku či proděláním některého srdečního onemocnění. Jediným řešením často zůstává implantace kardiostimulátoru, malého přístroje voperovaného pod kůži v okolí klíční kosti, který svými elektrodami kontroluje pravidelnou srdeční akci v dostatečné frekvenci. Kardiostimulátor pacienta v životě nijak neomezuje, pouze vždy po několika letech je nutné operačně vyměnit jeho baterii.

Zdroj obrázku: -heart

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here