Domů Nemoci Psychické nemoci Bradypsychismus

Bradypsychismus

Co si představit pod pojmem bradypsychismus? V neurologii jde o zpomalení kognitivního fungování, jež se projevuje celkovým poklesem intelektuálních funkcí. Trvání může být omezené a je možné, aby se výrazně zlepšilo. Dobré je však v těchto případech provádět úkol bez časového omezení. Dlouhodobé intelektuální zpomalení je méně jasné a hůře řešitelné.

Kdy se bradypsychismus objevuje?

Bradypsychismus je ponejvíce spojen s diagnózami Parkinson nebo Huntingtonova choroba, které postihují bazální ganglie, ale spojeny mohou být i s některými encefalitidami nebo kortikálními lézemi. Vzniknout může i jako následek otravy oxidem uhelnatým anebo po těžkém kranioencefalickým traumatem (rozsáhlé trauma hlavy). Objevit se rovněž může i u epileptiků, depresivních stavů, demence, oligofrenii, melancholiků a duševního zmatku.

Jak se projevuje bradypsychismus

Bradypsychismus je projevuje především zpomaleným myšlením. Reakce se dostaví až po nějaké době a je spojena s rychlou a velkou únavou. Zhoršuje se rovněž i abstraktní myšlení, odpovídají pouze holou větou nebo slovem a mají problém s vybavením představ, které je pomalé. V konečném výsledku pak člověk s bradypsychismem nakonec může přestat reagovat.

Huntingtonova choroba

Huntingtonova choroba je vzácné, ale závažné dědičné onemocnění, které je spojeno s degenerativním onemocněním mozku.  Choroba se vyznačuje nekoordinovanými trhavými pohyby těla a snížením mentálních schopností. Jedním z projevů této choroby je rovněž i bradypsychismus. Nemoc oslabuje také imunitní systém. Vyskytuje se u obou pohlaví. Objevit se může v jakémkoliv věku, ale ponejvíce se projeví mezi dvacátým a čtyřicátým rokem života. Dost významně zkracuje délku života. Bohužel dosud není na tuto chorobu známá léčba. Sice existuje řada léků, ale ty situaci nezachrání, neléčí, pouze zpomalují a zlepšují průběh, nicméně jsou spojeny s celou řadou vedlejších účinků. Mimo jiné mohou zhoršit bradypsychismus. Součástí léčby je stálá péče neurologa, psychiatra a fyzioterapeuta. Součástí léčby by totiž měla být psychoterapie a rehabilitace.

Parkinsonova choroba

Mnohem známější je Parkinsonova choroba, která rovněž postihuje bazální ganglie a trápí lidi od nepaměti. Toto neurodegenerativní onemocnění je spojeno s úbytkem nervových buněk v oblasti mozku zvaného Substantia nigra. Tato oblast má na starost produkci dopaminu, což je neurotransmiter, tedy přenašeč signálů mezi nervovými buňkami. Jeho nedostatkem pacient není schopen ovládat a kontrolovat svůj pohyb. Ani pro toto onemocnění neexistuje účinný lék, který by nemocné vyléčil. Jsou zde léky, které pouze průběh choroby zmírňují, zpomalují nebo zastavují. Nejúčinnějším lékem je Levodopa. Když už není cesty, přichází na řadu chirurgické řešení, které mají za úkol zpomalit průběh.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here