Domů Nemoci Léky Carzap

Carzap

Carzap spadá do skupiny sartanů, což jsou léky na krevní tlak, přesněji na vysoký krevní tlak. Jde o nejvíce užívanou skupinu. Hlavní účinnou složkou léku je kandesartan.

Indikace Carzapu

Lék je indikován k léčbě esenciální hypertenze, srdečního selhání s poruchou funkce levé komory i bez, k symptomatickému selhání srdce a dává se i dětem od 6 do 18 let, pokud je trápí vysoký krevní tlak.

Jak Carzap funguje

Kandesartan blokuje buněčné receptory pro sloučeninu angiotenzin II. Tadost významně negativně ovlivňuje lidský organismus a vyvolává i vysoký krevní tlak. Tím, že lék zablokuje tento angiotenzin, nastává ke zlepšení celkového zdravotního stavu nemocného. Účinek se možná podobá efektu ACE-inhibitorů, ale i tak jsou ACE-inhibitory přece jen lepší.

Jak se užívá?

Doporučené dávkování hovoří o jedné 8 mg tabletě denně. Největšího účinku se dosáhne po 4 týdnech užívání. Pokud nedojde k adekvátnímu snížení krevního tlaku, může být dávka zvýšena až na 16 mg denně. Maximum je 32 mg denně. Hladina se upravuje podle stabilizace krevního tlaku. Carzap může být užíván i s jinými léky na krevní tlak.

Zvláštní opatření

U seniorů není zapotřebí snižovat počáteční dávku. U poruchy funkce ledvin se začíná s dávkou ve výši 4 mg. Stejně tak to platí i u poruchy jater. Je to zajímavé, ale pacienti s černou barvou pleti vnímají tento lék méně. Je proto zapotřebí účinek Carzapu během léčby důkladně sledovat.

Dávkování léku při srdečním selhání

I v těchto případech se doporučená dávka pohybuje okolo 4 mg denně. Postupně se však může navýšit až na 32 mg denně. Dávky je možno zvyšovat v dvoutýdenních intervalech. V těchto chvílích se může vždy zdvojnásobit.

Kdy se tento lék nesmí užívat

V případě, když jste přecitlivělí na jakoukoliv látku obsaženou v léku. Nesmí se užívat v druhém a třetím trimestru těhotenství. Užívat se nesmí při těžké poruše funkci jater a kamenů žlučníku. Lék není určen dětem do jednoho roku života. Nesmí se současně užívat s léky obsahujícími aliskiren nesmí nemocní s cukrovkou a poruchou funkce ledvin.

Zvláštní upozornění

  • Prokázalo se, že při současném užívání ACE, blokátorů receptorů s duální blokádou systému renin, se zvyšuje riziko nízkého tlaku, zvýšené hladiny draslíku a snížení funkce ledvin. Pokud je skutečně duální blokáda nezbytná, musí docházet pouze pod dohledem specializovaného lékaře. Sledovat se musí funkce ledvin, elektrolyty i krevní tlak.
  • U pacientů s nemocnými ledvinami je možno předpokládat změna funkce ledvin. Nutné je proto sledovat hladiny kreatininu a draslíku.
  • U srdečního selhání existuje vysoké riziko nežádoucích účinků, především nízkého krevního tlaku, zvýšená hladina draslíku i snížená funkce ledvin.
  • Během dialýzy může být nemocný s tímto lékem citlivý na kolísání krevního tlaku. A proto je nutné tlak pečlivě kontrolovat.

Nežádoucí účinky

K nežádoucím účinkům užívání těchto léků patří respirační infekce, vysoká hladina draslíku, nízký krevní tlak a poškození ledvin.

Předávkování

U předávkování hrozí nízký krevní tlak a závrať.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here