Domů Nemoci Cévní mozková příhoda: příznaky, léčba

Cévní mozková příhoda: příznaky, léčba

Cévní mozková příhoda je třetí nejčastější příčinou úmrtí ve vyspělé civilizaci hned po infarktu myokardu a onemocnění rakovinou.

Přes všechna úsilí preventivních opatření se u nás její výskyt bohužel stále nepodařilo snížit. Ročně na ni v ČR zemře kolem 30 000 lidí, z nichž díky včasnému zásahu přežije zhruba 30 % z nich. Jedině okamžitá první pomoc dává člověku stiženému cévní mozkovou příhodou naději na přežití. Je proto nutné vědět, jak toto onemocnění poznáme a jak bychom se v případě jeho výskytu měli zachovat.

Co je cévní mozková příhoda?

Cévní mozková příhoda (zkratka CMP) je náhle vzniklý akutní stav, ke kterému dochází poškozením mozkové tkáně. Toto poškození se projevuje náhlou a rychle rozvinutou ztrátou mozkových funkcí, která vede k různým motorickým i smyslovým poruchám. Pro definici CMP je podstatné, že příznaky trvají déle jak 24 hodin. Pokud do této doby ustoupí, jedná se o tzv. tranzitorní ischemickou ataku, která není tak závažná a která nezanechává trvalé následky. Je však silným varovným signálem, že není něco v pořádku. Samotnou příčinou cévní mozkové příhody je přerušení krevního zásobení některé oblasti mozku. K přerušení přívodu okysličené krve může dojít ze dvou důvodů – prvním je vznik trombu (sraženiny) v některé z cév, které mozek zásobují, druhou příčinou je krvácení do mozku z některé prasklé cévy. Rizikovými faktory pro CMP je ateroskleróza, vysoký krevní tlak, genetické predispozice, vyšší věk, cukrovka, kouření i mnohé další. Pokud se tedy chceme tomuto onemocnění vyhnout, je dobré udržovat aktivní životní styl, přestat kouřit, vyřadit z jídelníčku nadbytek tuků, solí a cholesterolu a v případě vzniku výše zmíněných rizikových onemocnění je včas léčit.

Jak poznáme cévní mozkovou příhodu? 

Cévní mozková příhoda se může projevit nejrůznějšími symptomy podle toho, která část mozku byla postižena. Nejčastější příznaky jsou tyto:

– náhlá zmatenost, problémy s orientací v místě i čase, postižený vypadá jako by byl „mimo sebe“

– náhlá necitlivost končetin nebo tváře na jedné polovině těla (končetiny „neposlouchají“, postiženému vypadávají věci z rukou, má potíže s úsměvem)

– koutek na jedné straně úst je povislý, mohou z něj samovolně vytékat sliny

– poruchy řeči, špatná artikulace, potíže s komunikací nebo porozuměním (postižený vám není schopen sdělit, co mu je)

– pokud postižený něco vysloví, stěžuje si na poruchy zraku (na jednom i obou očích)

– problémy s koordinací pohybů a chůzí

– závratě

– náhlé prudké bolesti hlavy

Důležitá je včasnost lékařské pomoci

Klíčovou roli v úspěšné léčbě CMP hraje především okamžitý zásah lékařské pomoci. Voláme ji proto na číslo 155 hned, když zpozorujeme jakékoli výše popsané příznaky. Do příjezdu záchranářů hlídáme zdravotní stav postiženého, kontrolujeme jeho životní funkce včetně vědomí a udržujeme s ním kontakt. Položíme jej do polohy vleže. V případě srdeční zástavy okamžitě zahájíme resuscitaci.

Je vědecky dokázáno, že okamžitá lékařská pomoc (nejlépe do 30 minut od příhody) mnohonásobně minimalizuje následky CMP. Pomoc proto zavoláme vždy při pouhém podezření, i kdyby to měl být jen „planý poplach“. I přesto se však pacient, který CMP prodělal a přežil, nevyhne nepříjemným následkům. Poškození mozkové tkáně je totiž bohužel nevratný děj. Stupeň postižení záleží na tom, která část mozku byla poškozena. Doživotně může mít pacient problémy s pohybem, komunikací i s myšlením a často je tak závislý na pomoci svého okolí.

Léčba cévní mozkové příhody 

Cévní mozková příhoda je vážné onemocnění, které vyžaduje okamžitou hospitalizaci na jednotce intenzivní péče. Zde jsou pacientovi zajištěny životní funkce a podávány léky buď k rozpuštění krevní sraženiny, nebo naopak k zastavení krvácení podle toho, co je příčinou CMP. Masivní krvácení je někdy nutné zastavit operačním zákrokem. V následujících týdnech a měsících je nejdůležitější rehabilitace, neboť pacient velice často ztrácí svoji soběstačnost i schopnost běžných denních návyků. Klíčem k úspěchu léčby a k co největšímu zmírnění obtíží je vytrvalost a aktivní přístup pacienta. Péčí o pacienty po CMP se zabývá mnoho specializačních center, které jsou vybaveny veškerým potřebným odborným personálem z řad psychologů, fyzioterapeutů i logopedů. Tato centra poskytují také pomoc rodinám a blízkým pacienta po CMP.

1 komentář

  1. Bolí mě hlava, již desátý den. Beru utišující léky, normální na bolest hlavy, bolest je v pravé zadní části hlavy, někdy cítím puls, po kterém je bolest vždy větší a silnější, nemohu spát i když jsem ospalý, nemám žádné vedlejší známky tísně mozkové oblasti, nejsem světloplachý, není mi špatně, jen čich mám trošku zvýšený na nepříjemné pachy, chutná mi jídlo, nemám ztrátu motoriky, pracuji na PC, v zápisech nevidím žádnou zmatenost nebo chyby či jiné. Myslel jsem, že to bude chřipka, ale paralen nezabíral, tak beru ibalmax, mám klid asi osum hodin. Délka se zkracuje. Stačil mi na celý den jeden, teď již beru dva. Neberu léky rád, při použití mi ale všechny velmi dobře zabírají, tak jak uvádí výrobce. Prosím, poraďte. Myslel jsem na migrénu nebo CMP, případně zánět mozkových blan nebo něco takového. Děkuji. Váš JM

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here