Domů Nemoci Léky Chloramfenikol

Chloramfenikol

Chloramfenikol je název bakteriostatických antibiotik, které spadají do skupiny antibiotik širokého spektra. Jde o účinná antibiotika na grampozitivní a gramnegativní bakterie a anaerobní organismy. 

Indikace Chloramfenikolu

U nás se již nepoužívá jako antibiotikum první volby. Je tomu tak proto, že se jedná o relativně nebezpečné antibiotikum. Spojeno je totiž s aplastickou anémií a tak se od sedmdesátých let minulého století již tak výrazně neužívá. Užívá se především povrchově a pak také na oční infekce. Pravdou však také je, že díky vzrůstajícím rezistencím na antibiotika, je opět ve hře a vědci o jeho užívání opět uvažují. dodnes se používá k léčbě mozkových blan, meningokokové infekci, břišního tyfu a stafylokokové mozkové abscesy. 

Jak funguje? 

Chloramfenikol narušuje schopnost vytvářet bílkoviny bakteriemi. Dále pak zastavuje i jejich množení. Tím pomůže nemocnému, aby se nákazou jeho imunita dokázala vyrovnat. Lék byl vyvinut v roce 1947. 

Upozornění

  • Pokud existuje jiná možnost, které může lékař při léčbě použít, měl by tomu tak udělat. Chloramfenikol  se dává tam, kde není jiná možnost. 
  • Je nutno počítat s tím, že u delší léčby nebo jeho opakované léčby, je nutné provést opakované krevní testy. Je nutné hlídat jeho vliv na krvetvrobu. 
  • U novorozenců, nedonošených dětí, starších pacientů, nemocných s onemocněnými játry a ledvin, i pacienti, kteří používají léky, které mohou účinky chloramfenikolu ovlivnit, je nutné sledovat hladinu antibiotik v krevním séru. 
  • Hrozí nebezpečí přemnožená Clostridia difficile, tato bakterie je velmi nebezpečná a může vás ohrozit na životě svými nebezpečnými průjmy. 
  • Při užívání chloramfenikolu hrozí přemnožení necitlivých mikroorganismů a plísní. 

Interakce 

V souvislosti s užíváním s jinými léky je ovlivněn účinek antibiotik nebo oněch léků. 

  • Karbimazol tlumí kostní dřeň stejně jako chloramfenikol. Aminofenazon rovněž. Fenytoin, antidiabetika, léky na srážlivost krve chloramfenikol zpomaluje jejich rozklad v krvi, čímž prodlužuje jejich účinek. 
  • Fenobarbital a rifampicin snižují účinek chloramfenikolu. 
  • Takrolismus se musí hlídat. 
  • Paralen prodlužuje účinek antibiotik. 
  • Cyklofosfamid ho pro změnu snižuje. 

Kontraindikace

Chloramfenikol nesmí být užíván spolu s alkohole, protože vyvolává jeho nesnášenlivost a snižuje účinek léků s obsahem železa, vitamínu B12 a kyseliny listové. 

V těhotenství se podává ve skutečně závažných případech, jež není možné léčit jiným způsobem a v případě, že přínos převažuje nad rizikem pro plod. Kojící užívající tento lék, nesmí kojit. 

Nežádoucí účinky

K nejzávažnějším vedlejším účinkům je útlum činnosti kostní dřeně. Vzniká tak porucha krvetvroby známá jako aplastická anemie. Objevit se může v průběhu léčby, ale i po ní (10-20 dní po). Bohužel může jít o nezvratný proces. To, že se stav nezlepší a není možné nápravy se obvykle projeví 2-4 měsíce po ukončení léčby. Tento stav pak může končit smrtí. 

Dalším vedlejším účinkem je tzv. Gray syndrom, což je šedá cyanóza. Objevuje se u novorozenců, hlavně u těch nedonošený. Příčinou je nedostatečnost jater, které nedokáží slučovat chloramfenikol s kyselinou glukoronovou. 

Objevit se může i zmatenost, deprese, bolest hlavy, zánět nervu, neuritida zrakového nebo sluchového nervu, nevolnost, zvracení, horečka, průjem, zánět jazyka, stomatitida i alergické reakce.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here