Domů Nemoci Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN): Příznaky, léčba

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN): Příznaky, léčba

Chronická obstrukční plicní nemoc je závažné onemocnění dolních cest dýchacích způsobené chronickou bronchiální obstrukcí s následným snížením průtoku vzduchu a ztížením dýchání. Kromě zužování bronchů se u CHOPN rozvíjí i rozedma plic. Základními příznaky jsou dušnost a kašel s vykašláváním hlenu. Jedná se o onemocnění, jehož příčiny jsou spojeny zejména s kouřením tabáku či s dlouhodobým vdechováním škodlivých látek např. na pracovišti.

CHOPN – příčiny

CHOPN se nejčastěji vyskytuje u aktivních kuřáků, a to nejen cigaret, ale i dýmek či doutníků. V české populaci trpí CHOPN přibližně 8 % obyvatelstva, převážně mužů, nicméně i výskyt tohoto onemocnění u žen v posledních letech roste. Stejně jako aktivní kuřáctví i pasivní expozice cigaretovému kouři zvyšuje riziko onemocnění. Dalším významným faktorem pro rozvoj CHOPN je i dlouhodobý vliv škodlivých látek, zejména plynů, které člověk vdechuje např. z pracovního prostředí. Nebezpečné jsou zejména výpary chemických látek a také prach. Vedle těchto ovlivnitelných faktorů může ve vzniku onemocnění hrát roli i genetická predispozice – např. nedostatek jednoho z proteinů, tvořených v játrech (α-1-antitrypsinu) či opakované infekce dolních cest dýchacích.

CHOPN – příznaky

V rámci CHOPN rozlišujeme dvě složky onemocnění – chronickou bronchitidu a emfyzém (rozedmu) plic. Hlavními příznaky chronické bronchitidy je kašel a zvýšená tvorba hlenu, který je vykašláván – nejvíce pak v ranních hodinách. Pro diagnózu CHOPN musí kašel trvat alespoň 3 měsíce v jednom roce a alespoň 2 následující roky po sobě. Zvýšená sekrece hlenu je způsobena drážděním a zánětem hlenových žlázek bronchů. Bronchiální stěna je zanícena a vzniklý hlen „ucpává“ průsvit průdušek a způsobuje tak jejich obstrukci. Objevuje se dušnost, která pacienta omezuje nejprve při větší fyzické aktivitě, později i v běžném životě. Nedostatečná průchodnost bronchů může vést až k cyanóze, tj. promodrávání sliznic z nedostatečného přísunu kyslíku.

Emfyzém plic je také velice závažný, neboť pomalu vede k destrukci plicní tkáně. Vdechované škodliviny se dostávají až do plicních sklípků, malých útvarů v plicní tkáni opatřených cévami, v kterých probíhá samotná výměna plynů mezi vdechovaným a vydechovaným vzduchem. Aktivací imunitního systému zanikají přepážky mezi těmito plicními sklípky a tím vznikají velké prostory vyplněné vzduchem, v nichž výměna plynů již nemůže efektivně probíhat. Plíce jsou nevzdušné, pacient je dušný, nemůže se dostatečně nadechnout. Pro emfyzém plic jsou typické i slyšitelné dechové fenomény, např. pískoty či vrzoty.

CHOPN – diagnostika a léčba

Základní podezření na onemocnění CHOPN získáme odebráním pacientovy anamnézy (kouření, pracovní prostředí, výskyt v rodině) a základním fyzikálním vyšetřením, zvláště vyšetřením plic poslechem. Důležité je rentgenové vyšetření plic, laboratorní rozbor hlenu, vyšetření krevních plynů či měření saturace (nasycení) krve hemoglobinem (pro CHOPN značí pokles pod 92 %). Velký význam má i spirometrie – funkční vyšetření plic, při kterém lékař může stanovit i stupeň onemocnění.

Základem léčby je okamžitě přestat kouřit a pokud možno i změnit pracovní prostředí, je-li prašné či jinak kontaminované, případně zlepšit ochranu při práci speciálními pomůckami. Z léků se předepisují bronchodilatancia (léky rozšiřující průsvit průdušek, většinou v inhalační formě), mukolytika (léky rozpouštějící hlen), v případě bakteriální infekce i antibiotika. Pacient dále zahajuje domácí oxygenoterapii a nechá se podrobit preventivnímu očkování proti chřipce a pneumokokovým infekcím. V pozdějších stádiích nemoci, kdy již hrozí akutní respirační nedostatečnost, je nutná hospitalizace, při které se provádí pravidelné mechanické odsávání hlenů z postižených bronchů. Pacientům s CHOPN je také běžně předepisována dechová rehabilitace, během které se pacient učí správně zapojovat patřičné dýchací svaly, učí se efektivně odkašlávat či používat speciální dechové pomůcky. Tato cvičení by potom každý pacient měl provádět sám doma pravidelně každý den. Na doléčení akutních stavů se předepisuje i léčba lázeňská či klimatická (pobyty u moře či v jeskyních).

Zásadní je však uvědomit si, že obstrukce plic je převážně nevratným procesem a destrukce plicní tkáně při emfyzému je stavem, který již nelze nijak vyléčit. Nejdůležitější je proto sekundární prevence, tedy okamžitě přestat kouřit a svědomitě užívat předepsané léky.

CHOPN – závažné komplikace

CHOPN je velice závažné onemocnění, které může vyústit ve stavy, které bezprostředně ohrožují lidský život. Jedná se zejména o akutní pravostranné kardiální selhání v důsledku zvýšeného tlaku v plicních cévách, proti kterému musí pravé srdce pumpovat se zvýšeným úsilím. Dalšími, též život ohrožujícími komplikacemi CHOPN, jsou akutní respirační insuficience, plicní embolie, vznik pneumotoraxu či bronchogenní karcinom.

Zdroj obrázku: lighter

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here