Domů Nemoci Léky Cipralex

Cipralex

Cipralex nebo také Esoprex, Elicea, Estan, Itakem či také Escitalopram, to všechno jsou názvy totožného léku, který vyrábí řada farmaceutických firem. Chemicky se jedná o tzv. selektivní inhibitor zpětného vychytávání serotoninu. Jednoduše řečeno léku, který zvyšuje jeho hladinu v mozku, čímž se zlepšuje nálada.

O poruše serotoninového systému

Porucha tvorby serotoninu v mozku je klíčovým faktorem, který stojí za vznikem celé řady depresí a jiných s tímto stavem souvisejících onemocnění. A právě aby k rozvoji tohoto stavu nedošlo, je takovýmto lidem předepisován Cipralex.

Indikace Cipralexu

Jinak lékaři tento lék předpisují ve chvíli, kdy chtějí nemocného zbavit depresí a úzkostné poruchy. Jde tedy o antidepresivum, ideální pro léčbu akutního depresivního stavu. Cipralex dokáže nemocné zbavit depresivních epizod, panické poruchy, agorafobie, sociální úzkostné poruchy, generalizované a obsedantně kompulzivní poruchy.

O užívání Cipralexu

Dříve než lék začnete užívat, tak byste si měli uvědomit, že ke zlepšení nedojde okamžitě, ale v průběhu několika týdnů pravidelného užívání. Cipralex díky zpětnému vychytání hormonu serotoninu, kdy dojde k jeho navýšení v mozku, mění centrální nervový systém a zlepšuje tím náladu.

Kontraindikace

Lék nesmíte užívat v případě, že jste na něj alergický, pokud také užíváte MAO inhibitory (léky na Parkinsonovu chorobu), moklobemid nebo antibiotikum linezolid. Nesmí se užívat ani tehdy, jestliže máte vrozenou poruchu srdečního rytmu, nebo jste ji v minulosti měl. Užívat jej nesmí ani lidé s poruchou srdečního rytmu, nebo ti, kteří užívají léky, jež mohou rytmus ovlivnit.

Užívání léku by se mělo zvážit tehdy, když:

Užívání léku je na zváženou a na konzultaci s lékařem v případě, že máte epilepsii, poruchu funkce jater nebo ledvin, cukrovku, sníženou hladinu sodíku v krvi, zvýšený sklon ke krvácení, podstupujete elektrokonvulzivní terapii, trpíte ischemickou chorobou srdeční, v minulosti jste prodělal srdeční záchvat, máte problémy se srdečním rytmem anebo jste v minulosti řešili vysoký nitrooční tlak.

Jak užívat Cipralox

Lék je nutné užívat  přesně podle ordinace lékaře. Neexistuje, že byste si dávky upravovali. Dávky se obvykle odráží od 1 tablety o síle 20 mg, kterou lékař po zvážení může ještě navýšit.

Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky nejsou časté, ale tak, jak to u léků bývá, existují. Vedle možnosti alergické reakce si tak pozor dejte na neobvyklé krvácení, a to včetně krvácení do trávícího traktu. Objevit se může i obtížné močení, záchvaty, nevolnost, bolení hlavy, otok kůže, jazyka a rtů. Patří k tomu i obtížné dýchání nebo polykání, vysoká horečka, zmatenost, třes, svalové záškuby, mdloby, zrychlený srdeční tep, který vás dokonce může ohrozit na životě. K dalším velmi vážným nežádoucím účinkům patří i sebevražedné myšlenky a potom průjem, zácpa, sucho v ústech, pocit ucpaného nosu, změna chuti k jídlu, spavost, závratě, zívání, zvýšené pocení, sexuální poruchy a změny hmotnosti.

1 komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here