Domů Nemoci Infekce Citrobacter freundii

Citrobacter freundii

Citrobactery jsou aerobní gram negativní bakterie, mezi něž patří také Citrobacter freundii. Tento rod byl objeven roku 1932 Werkmanem a Giilenem, tehdy byla bakterie izolována z extraktu půdy. Jedná se o podlouhlou bakterii, která má délku 1‒5 μm. C. freundii má navíc bičíky, které bakterii umožní pohybovat se ve svém životním prostředí. Citrobacter freundii se nachází na vlhkých místech, v půdě, vodě, odpadu a je také součástí střevní mikroflóry zvířat i lidí. Řadí se mezi enterobakterie.

V přírodě může být známkou kontaminace vodního toku.

Funkce Citrobacteru v přírodě:

Konvertuje dusičnany a amoniový iont na dusitany. Tato reakce probíhá jak ve volné přírodě, tak ve střevech hostitele. Hostitelem může být člověk, savec, pták, plaz i obojživelních. Poté, co je dusičnan přeměněn na dusitan je ve volném prostření přeměně v cyklu dusíku na dusík. Bakterie tedy hraje významnou roli v ekologii. Navíc také umí akumulovat uran a vytvářet komplexy uranu s fosfáty. Dokáže také degradovat kyseliny používané v kožedělném průmyslu, které jinak znečišťují životní prostředí.

Patogenní vliv Citrobacteru freundii:

Citrobacter freundii je původcem oportunních infekcí, tj. způsobuje nemoci u oslabených pacientů. Jsou to pacienti HIV pozitivní, po transplantacích, chemo- či radioterapii, s imunodeficity atd. Jen zcela výjimečně se infekce projeví u zdravého člověka. K infikování dochází často v nemocnicích, tj. je to nozokomiální infekce. Citrobacter infikuji močové cesty, dýchací cesty a také způsobuje sepse, kdy se nachází v krevním řečišti. Dále se infekce objevuje v játrech, žlučových cestách a slinivce. Méně časté, ale přesto se objevují, jsou záněty pobřišnice, tj. peritonitidy.

Infekce se do těla pacienta často dostává přes kanyly, cévky a další nástroje, které se vkládají do těla pacienta.

Nebezpečí infekce hrozí také novorozencům, kdy bakterie způsobuje vážné infekce centrální nervové soustavy, jsou to neonatální meningitidy a úmrtnost na tuto infekci činí 25‒50 %. U 75 % dětí, které přežijí, přetrvávají neurologické problémy doživotně.

Krom lidí jsou popsány také infekce ryb, a to pstruhovitých a kaprovitých. Zde způsobují zánět ve střevech a vnitřních orgánech, který často vede ke smrti ryby.

Léčba infekcí C. freundii:

Bakterie je velmi rezistentní, antibiotická terapie je neúčinná. Jednak obsahuje mnohé enzymy, které mohou antibiotikum štěpit. Citrobacter je nositelem plazmidu, který nese genetickou informaci pro produkci AmpC cephalosporinázy. Ta rozkládá antibiotika ze skupiny cefalosporinů. Mnohé druhy jsou rezistentní také na tetracyklin, streptomycin, vankomycin, piperacilin, což velmi ztěžuje léčbu. Objevily se dokonce Citrobactery, které nereagují na fluorochinony. Je nutné provést kultivaci z odebraných vzorků a provést test citlivosti na antibiotika a dle toho nasadit léčbu. Mnohdy se jedná o kombinace antibiotik.

Sdílejte

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here