Domů Nemoci Ostatní Dálkové studium – farmaceutický asistent

Dálkové studium – farmaceutický asistent

Diplomovaný farmaceutický asistent po vystudování školy může bez odborného dohledu a bez indikace poskytovat zdravotní péči a podávat informace klientovi v rozsahu své způsobilosti v souladu s platnými právními předpisy a standardy danými zákonem č. 96/2004. 

Co je farmaceutický asistent

Dále se pak takový farmaceutický asistent smí podílet na ochraně veřejného zdraví a vede jednotlivce, rodiny i skupiny k tomu, aby o své zdraví pečovali a žili zdravě. Podílí se na výzkumu a také i spolupracují s jinými zdravotnickými pracovníky. Neustále se ve svém oboru vzdělávají. 

Kde můžete farmaceuta najít? 

Pracovat může ve všech typech lékáren, v chemických laboratořích, v laboratořích pro kontrolu léčiv, ve výdejnách zdravotnických prostředků, prodejnách léčivých rostlin a potravinových doplňků. Může pracovat i ve farmaceutických firmách jako reprezentant prodeje. Pokud bude chtít, může své vzdělání neustále rozšiřovat. Jsou pro něj na vysoké škole různé specializace. 

Co je takový farmaceutický laborant schopen

Farmaceutický asistent je schopen vydávat léčivé přípravky, jejichž výdej není vázán na předpis, dále pak farmaka a zdravotnické prostředky. Podávat informace o jejich užívání a uchovávání. Vydávat léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na žádanky ze zdravotnických zařízení a zařízení veterinární péče v souladu s právními předpisy. Připravovat léčivé prostředky, včetně přípravy a kontroly cytostatik a dalších činností souvisejících s jejich přípravou. Zajišťují aseptickou přípravu léčivých přípravků, objednávání léků, pomocných látek, zdravotnických prostředků a dalších výrobků souvisejících s péčí o zdraví. Zabezpečují jejich přejímku, uchovávání i doplňování. 

Studium oboru farmaceutický asistent

Studium oboru farmaceutický asistent je tříletý obor nástavbového studia na vysoké škole. Abyste ho mohli studovat, musíte mít již maturitu. Po úspěšném absolvování získáte titul DiS., čili diplomovaný specialista. 

Co se na škole učí? 

Na zájemce o vzdělání farmaceutického asistenta čekají znalosti v základních přírodovědných a lékařských oborech, které se zaměřují na pochopení vzájemného působení léčivých látek na živý organismus. Dále se zde učí i anatomie, fyziologie, patofyziologie, patologie, chemie, mikrobiologie, hygiena, výživa, farmakologie, příprava léčiv, farmaceutická botanika, lékárenství, farmakognózie, chemie léčiv, kontrola léčivých přípravků, zdravotnických prostředků, základů radiační ochrany, základů psychologie a komunikace, informační technologie, cizí jazyky, metodice i veřejnému zdravotnictví. Objednávat pomocný a provozní materiál, přejímat, kontrolovat a ukládat zdravotnické prostředky, prádlo,manipulovat s nimi a zajišťovat jejich dostatečnou zásobu. Provádět kontrolu léčiv a pomocných látek, připravovat zkoumadla a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro. 

Dálkové studium – farmaceutický asistent

Obor se studuje formou denního, ale i dálkového studia. Školní rok je rozdělen na zimní a letní období, každé je zakončeno zkouškovým obdobím. Studovat se u nás dá hned na několika školách. Jde o školu v Jihlavě, Brně, Olomouci, Ostravě, Plzni, Ústí nad Labem, v Praze a také v Čelákovicích. 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here