Domů Nemoci Anatomie člověka Dendrity

Dendrity

Dendrity jsou krátké výběžky, které vybíhají z neuronů. Jsou to rozvětvená vlákna. Zvětšují plochu dostupnou pro příjem příchozí informace, čili nervové vzruchy. Dendrity jsou takovou recepcí nebo branou neuronu. 

V neuronech se tyto dendrity podobají stromu nebo větvím stromu, které vybíhají z těla nervové buňky. Cytoplazma dendritů obsahuje Nissi tělíska, mitochondrie a další organely. Termín dendrit byl poprvé použit v roce 1889 Wilhelmem Hilsem. Švýcar Rüdolf Albert von Kölliker a Němec Robert Remak byli první, kdo identifikoval a charakterizoval axonální počáteční segment. 

Co byste měli vědět

Všichni se rodíme s nejméně 100 miliardami neuronů. Dendrity pak vyrůstají z každého neuronu. Když roste nový dendrit tak to nějakou dobu trvá. Když pár dendritů sroste dohromady, vytvoří se kontaktní bod s malou mezerou a synapse tento bod zná. Zprávy jsou odesílány z jednoho neuronu do druhého jako elektrické signály, které putují přes synapsi. 

Podle výzkumů a studií, čím více cvičíme (jakoukoliv činnost, třeba mluvení, psaní, poslouchání, pohybové aktivity a podobně), velikost dendritů se zvětšuje spolu s mastným povlakem myelinu. Čím silnější jsou dendrity, tím rychlejí se pak budou signály šiřit. 

S dostatečnou praxí pak dendrity vytvoří i dvojité spojení. Rychlejší, pevnější a duální spojení dendritů přitom vydrží déle, tedy pamatujeme si, co jsme se naučili. Dendrity tedy rostou jen tehdy, když se aktivně něco učíme, cvičíme, trénujeme nebo děláme to opakovaně. 

Podle počtu a způsobu odstupu dendritů neurony rozdělujeme na několik typů: 

  • multipolární neurony – několik dendritů a jeden axon 
  • bipolární neurony – jeden dendrit a jeden axon 
  • Pseudounipolární neurony – dendrit a axon mají společný kmen a dělí se  až po několika mikrometrech. 
  • Unipolární neurony – žádný dendrit, pouze axon

Struktura dendritů 

Dendrity jsou asi 2 μm dlouhé a vyskytují se až v počtu 5 nebo 7. Dendrity zahrnují četné cytoskeletální struktury, Golgiho aparát, ribozomy a hladké endoplazmatické retikulum, které se podílejí na aktivitě syntetizující protein v dendritech během přenosu signálu. 

Funkce dendritů

Dendrity jsou struktury na neuronu, které fungují tak, že přijímají elektrické zprávy. Funkce dendritů je přenášet přijaté informace do samotného neuronu. Další biologické procesy dendritů jsou: 

  • Dendrity přijímají data nebo signály z jiného neuronu. 
  • Dendrit shromažďuje a ukládá všechny příchozí informace z axonových terminálů. 
  • Dendrity jsou struktury neuronů, které vedou elektrické impulzy směrem k buněčnému tělu nervové buňky. 
  • Dendrity shromažďují zprávy prostřednictvím jiných neuronů nebo nervů v lidském těle. Tyto zprávy jsou předávány nervovým systémem směrem k mozku, kde mozek posílá pokyny zpět do různých částí těla, aby mohla nastat reakce.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here