Domů Nemoci Dětské nemoci Dětská mozková obrna: příznaky, příčiny

Dětská mozková obrna: příznaky, příčiny

Dětská mozková obrna (zkratka DMO) je onemocnění, které od základů změní život dítěte i jeho rodičů.

Jak již samotný název napovídá, jedná se o onemocnění, které se začíná projevovat již v prvních letech života dítěte a které vzniká poškozením mozku. Pojem obrna pak vysvětluje, že pacienti s DMO trpí poruchami a potížemi s hybností.

Onemocnění má několik forem, které představují různé stupně postižení od poruch jemné motoriky až po neschopnost chůze a vlastní bezmocnost.

Co je DMO?

DMO vzniká postižením těch oblastí mozku, které jsou zodpovědné za správnou hybnost a správné držení těla a také končetin. Následkem poškození těchto motorických oblastí dochází k poruchám kontroly hybnosti u postiženého jedince. Mozek bývá poškozen během období, kdy se teprve vyvíjí, tedy před, během nebo po porodu dítěte. Nemoc se začne projevovat během několika prvních let života tím, že je dítě opožděno ve vývoji a schopnostech pohybu, nebo tím, že u něj rodiče zpozorují abnormální svalové napětí (zhruba v období mezi 1. a 3. rokem života). DMO není dědičné ani nakažlivé onemocnění a během života se zpravidla nijak nevyvíjí a nezhoršuje. Jedná se však o nemoc, která představuje celoživotní handicap nejen ve smyslu zdravotním, ale také sociálním a pedagogickém. DMO doprovází i řada dalších zdravotních obtíží, např. mentální postižení, epilepsie, poruchy zraku a sluchu, růstové problémy, narušení psychiky a emociálního cítění atd.

Projevy onemocnění

DMO se může projevit různými příznaky podle stupně poškození motorických oblastí mozku. Vůbec první projevy jsou způsobené opožděním vývoje, a to nejen pohybovém, ale i kognitivním, vývoje vnímání, řeči a dalších složek. Hlavními příznaky jsou potom poruchy hybnosti způsobené abnormálním napětím ve svalech. Toto napětí je buď nedostatečné (hypotonie), kdy se dítě jeví jako ochablé, nebo naopak vysoké (spastické), kdy u postiženého jedince pozorujeme ztuhlost svalů, které jsou trvale stažené. Na základě těchto patologických stavů dochází k tomu, že si dítě fixuje vadné pohybové vzorce, které vedou ke zkracování některých svalů a jejich oslabení, což může vyústit v ochrnutí končetin. Při jiné formě onemocnění se vyskytují mimovolní kroutivé pohyby končetin, které není postižený schopen ovládnout. DMO se může projevit i jako postižení rovnováhy spojené s nestabilitou při chůzi a s celkovou špatnou motorickou koordinací. Děti s DMO mohou vykazovat i abnormální držení těla. Další projevy jsou typické pro zdravotní problémy, které mohou být k DMO přidruženy (viz výše).

Rizikové faktory

Četnými studiemi bylo prokázáno, že existují jisté faktory, které vzhledem k rozvoji DMO označujeme jako rizikové.

Jsou to například:

  • nesprávná poloha dítěte při porodu – dolními končetinami napřed, místo hlavičkou
  • vývojové vady a vrozené odchylky tvaru (malformace) mimo nervový systém, např. rozštěp páteře
  • malformace nervového systému (mikrocefalie)
  • nízké Apgar skóre při porodu – hodnoty srdeční frekvence, dýchání, reflexů, svalového napětí a barvy kůže (vyhodnocení na škále od 1 do 10)
  • vícečetná těhotenství
  • nedonošenost dítěte (nízká porodní hmotnost)
  • zvýšená činnost štítné žlázy u matky
  • mentální retardace matky
  • epilepsie matky

Léčba jedinců s DMO

DMO je i přes mnohé schopnosti dnešní medicíny stále nemocí nevyléčitelnou. Léčba je proto zaměřena na zlepšení možností postiženého, zmírnění obtíží a tím zlepšení kvality jeho života. Jedná se o léčbu komplexní a dlouhodobou, často celoživotní. Terapeutický program sestavuje řada specialistů od neurologů, přes fyzioterapeuty a rehabilitační lékaře, ortopedy, až po logopedy, psychology, speciální pedagogy a sociální pracovníky. Cílem jejich společné práce je naučit pacienta s DMO dovednostem, které mu umožní dosáhnout takové míry soběstačnosti, aby vedl život nezávislý na okolní společnosti. V léčbě hraje klíčovou roli sám pacient a jeho rodina, kteří musí být v prvé řadě dostatečně motivováni. Děti postižené DMO používají také různé kompenzační pomůcky a někdy je nutná i léčba v podobě léků – nasazují se antiepileptika, léky k uvolnění křečových stahů ve svalech a léky stimulující mozkový metabolizmus.

1 komentář

  1. Dobrý den já sem prodělala mozkovou obranu v 1970 a lékaři řekl mým rodičům ať mne dají do ústavu a dnes fungují normálně mám rodinu

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here