Domů Pacient Do kolika je dětský lékař

Do kolika je dětský lékař

Chcete vědět, do kolika let je dětský lékař? Pro přechod k praktickému lékaři není striktně stanovena jedna věková hranice, jak by se mohlo zdát. Běžně k přeregistraci dochází ve věku okolo 18 let. Platí, ale pravidlo, že praktický lékař pro dospělé, může mít zaregistrované pacienty již od 14 let. Praktický lékař pro děti a dorost maximálně pak do 19 let. 

Praktický lékař pro dospělé a pro děti

To, že je praktický lékař oprávněn registrovat pojištěnce již v měsíci, kdy dosáhl 14 let, ještě ale neznamená, že to musí udělat. Není toho povinen. Péče o děti má svá specifika a nakonec i vyhláška o preventivních prohlídkách určuje samostatně obsah preventivních prohlídek v oboru praktického lékařství pro děti a dorost. Ty sice od třech let probíhají ve dvouletých intervalech jako u dospělých, ale jejich obsah není totožný. Vyhláška navíc podrobně specifikuje obsah těchto preventivních prohlídek až do 19 roku života. 

Preventivní prohlídka u dětského lékaře

Tak třeba preventivní prohlídka v 15 a 17 letech dětského praktického lékaře má zahrnovat mimo jiné posouzení růstu dítěte podle růstových grafů pro odhalení případné podvýživy, nadváhy nebo obezity. Dále tu je i kontrola a případné doplnění chybějícího očkování, kompletní fyzikální vyšetření včetně prohlídky kůže a sekundárních pohlavních znaků, vyšetření zraku, sluchu, řeči, hlasu, vyšetření dutiny ústní, stavu chrupu, případně doporučení stomatologického vyšetření. Má být celkově zhodnocen stav a vývoj dítěte a lékař ho má poučit o zdravotních rizicích a důsledcích souvisejících se sexuálním životem včetně poučení  o chráněném sexu. U dívek je vhodné doporučení gynekologické prohlídky. Lékař má také zhodnotit další rizika do dalšího života vyplývající z rodinné a osobní anamnézy. Může se rovněž i vyjádřit k pracovnímu, případně i studijnímu zaměření. Poslední dětská preventivní prohlídka navíc obsahuje i závěrečné zhodnocení zdravotního stavu. Provádí se před ukončením péče u praktického lékaře pro děti a dorost, nejpozději dnem dovršení 19 let. 

Nedostatek pediatrů

Takže, aby bylo jasno, pojišťovna z hlediska úhrad zdravotních služeb není s registrací dítěte nad 14 let u praktického lékaře pro dospělé žádný problém. Nicméně na rozdíl od jiných oblastí Evropy jsme na tom dobře. V některých státech dětští lékaři poskytují péči o dítě dost skromně, někde jen do určitého věku a někde dost výraznou roli hrají i školní lékaři, praktičtí lékaři pro dospělé nebo rodinní lékaři. O dětské praktiky je u nás nouze. Na jednoho může připadat i 900 dětí, někde i více. Jejich průměrný věk je 56 let, řada z nich tedy každý rok končí svou praxi a odchází do důchodu bez toho, aby byli nahrazeni. Aktuální stav se zatím nedaří změnit.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here