Domů Lázně Doprovod dítěte do lázní

Doprovod dítěte do lázní

Doprovod dítěte do lázní staršího 6 let, které má být hrazené pojišťovnou, musí schválit revizní lékař. U těch menších je doprovod hrazen automaticky. Doprovodem může být nejen rodič, ale i prarodič nebo zletilý sourozenec. 

Doprovod dítěte do lázní 

Pojišťovna hradí léčbu, ubytování i stravování. U doprovodu do šesti let věku dítěte hradí i výdaje doprovodu. Ve věku nad šest let je nutné, aby doprovod schválit revizním lékařem. 

Pracovní neschopnost

Doprovod dítěte do lázní je důvodem k pracovní neschopnosti, což vyplývá ze zákona o nemocenském pojištění. Je to vlastně stejné jako u doprovodu dítěte do nemocnice, kde je hospitalizováno a vy spolu s ním. Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci doprovázejícímu dítě do lázní, poskytnout volno a všechny náležitosti, jako by byl práce neschopen. Dočasnou neschopenku pak vystaví lékař dítěte v lázních. I proto je dobré kontaktovat lázeňské zařízení ihned po schválení této komplexní péče. Prohlédněte si také webové stránky daného zařízení a přečtěte si všechny pokyny a informace o pobytu dětí s doprovodem. 

I když váš pobyt schválila pojišťovna

Za pobyt v lázních i za doprovod je nutné uhradit 100 korunový poplatek za každý den pobytu. 

Podmínky pro pobyt dítěte v lázních

Podmínky pro pobyt dítěte v lázních a také i pro pobyt jeho doprovodu jsou stanovené zákonem o veřejném zdravotním pojištění. Pokud je váš pobyt s dítětem schválen, hradí ho ta pojišťovna, u něhož je pojištěno dítě. Doprovod je schválen obvykle tehdy, když je nutná celodenní přítomnost doprovodu. Doprovod má pak nárok na ubytování i na stravování. Pozor však, jestliže se však jedná o ozdravný pobyt, který je poskytován dětem zdravotně oslabeným vlivem životního prostředí a dětem se zdravotními problémy vzniklými nesprávným životním stylem a dětem v rekonvalescenci, které nevyžadují pobyt v lázních, tam si doprovod musí vše hradit sám. 

Co si děti mohou v lázních léčit? 

Nejvíce se v lázních léčí astma, alergické rýmy a opakované záněty dýchacích cest. Lázně pozitivně působí na opakované záněty nosních dutin, průdušek, zápalů plic a operacích hrudníku a plic. 

K dalším indikacím pak patří nemoci pohybového ústrojí. Do lázní se jezdí i po úrazech, ortopedických operacích, i pro léčbu skolióz. Tradičně se v lázních léčí i dětské mozkové obrny, nemoci oběhového a trávicího ústrojí ledvin a močových cest. Vhodné je to i pro děti s onkologickým onemocněním. V lázních se léčí i dětská cukrovka, nemocná štítná žláza, kožní a gynekologické problémy a duševní poruchy. V posledních letech narůstá číslo obézních dětí. 

Lázně jsou pro děti vhodné

Děti, které absolvují lázeňskou léčbu, jsou méně nemocné. Doprovod se v lázních naučí spoustu technik, dozví se různé informace, které uplatní i doma.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here