Domů Nemoci Vyšetření, operace Drény po operaci

Drény po operaci

Drény slouží k odstranění tekutiny po operaci. Umožňují odtok krve, hnisu a dalších tekutin, jež by komplikovaly hojení rány. Potom, co sekrece z rány ustane, je možné drén z rány vyjmout a rána se pak může zcela zahojit. 

Drénů je několik druhů. Každý se používá podle typu operace i daného problému. K tomu nejvíce užívanému patří Redonův drén, což je polyethylenová několikrát perforovaná trubička. Tento drén odvádí tekutinu pod tlakem. 

Dějiny drénů

Drény se v medicíně objevují už od dob Hippokrata. V té době byly kovové, kostěné, knotové i kombinované. 

Drény dělíme

podle indikace 

 • na drény profylaktické, které se užívají k prevenci nahromadění krve, žluče, výpotku apod. 
 • na drény terapeutické, které slouží k evakuaci přítomné patologické kolekce

podle mechanismu účinku 

 • na drény gravitační, čili spádové
 • na drény přepadové
 • na drény sací, čili podtlakové 
 • na drény kapilární, čili vzlínavé

podle užitého materiálu

 • na drény vyrobených z přírodních materiálů, tedy z kaučuku, latexu
 • na drény ze syntetických materiálů

podle způsobu odběru 

 • na drény aktivní, čili napojené na zdroj pod tlakem
 • na drény pasivní jdoucí volně do krytí 
 • drény spádové jdoucí do sběrného sáčku nebo láhve s dezinfekčním roztokem

podle typu a tvaru drenážních materiálů

 • na trubicové, hadicové, drény, které se používají nejvíce u velkých břišních výkonů
 • na žlábkové drény, které se používají v podkožních incizích. Používá se u druhotně hojících se ran a abscesů. 
 • na drény z proužků gázy, jež se zavádí zvlhčené mastí nebo roztokem. 
 • latexové nebo rukavicové se pak používají do menších ran 
 • na penrose drén

podle napojení na zevní prostředí

 • na drén otevřený, jímž je možno aplikovat léky, nebo derivační
 • na uzavřený 

U všech drénů je zapotřebí: 

 • Sledovat jeho funkčnost
 • Správný mechanismus
 • Je nutné provádět pravidelné proplachy přesně podle ordinace lékaře
 • Pravidelně by mělo docházet k měření a zhodnocení sekretu
 • Měla by se dodržovat antiseptická opatření

K nejčastějším drenážím patří ty hrudní

Hrudní drenáže se provádí z důvodu patologického obsahu v pohrudniční dutině, u spontánního pneumotoraxu, pneumotoraxu vzniklého po zlomenině žeber, u výskytu velkého nebo nezánětlivého výpotku, výpotku nádorového původu, hnisavého a krvavého výpotku. 

Jak se takové drenáž provádí? 

Drenáž se provádí sice při lokálním umrtvení, avšak za sterilních podmínek. Používají se k tomu speciální sety pro drenáž. Místo zavedení se volí podle pravidel hrudní punkce. Drén se zavádí s pomocí naříznutí kůže, kdy se do dalších vrstev lékař dostane trokarem z drenážní soustavy, jímž se pak zavede měkký plastový drén. Trokar se pak odtud vytáhne. Drén se následně zafixuje kožním stehem. Místo se překryje sterilním obvazem. Samotný drén se pak napojí na odsávací zařízení. To, že je vše správně, je nutné po výkonu zkontrolovat rtg. hrudníku. Drén se odstraňuje potom, co se plíce rozvine a přestane se v hrudní dutině tvořit tekutina.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here