Domů Nemoci Léky Eliquis

Eliquis

Eliquis je lék, který vám s největší pravděpodobností předepíše internista. Jeho stěžejní léčivou látkou je apixaban. Lék patří do skupiny léků proti srážlivosti krve. Je to antikoagulancium.

Lék funguje na principu toho, že blokuje faktor Xa, jenž je důležitou složkou ovlivňující krevní srážlivost.

Indikace

Eliquis se užívá v rámci prevence tromboembolických příhod u dospělých pacientů, kteří podstoupili elektivní náhradu kyčelního nebo kolenního kloubu. Dále se užívá k prevenci mozkové příhody a systémové embolie u dospělých pacientů. Vhodné je tento lék použít i u těch pacientů, kteří prodělali mozkovou příhodu nebo ischemickou ataku před sedmdesátým pátým rokem. Mají k tomu ještě o cukrovku, vysoký krevní tlak a symptomatické srdeční selhání. K dalším indikačním diagnózám patří i hluboké žilní trombózy, plicní embolie a prevence rekurentní DVT a PE u dospělých.

Jak se lék užívá a v jakých dávkách?

Doporučená dávka je 2,5 mg 2x denně. U náhradního kyčelního kloubu se užívá zhruba 32 až 38 dní. Po náhradě kolenního kloubu se užívá 10 až 14 dní. Jako prevence mozkové příhody se jí 5 mg 2x denně.

Kontraindikace

  • Lék nesmí užívat všichni s přecitlivělostí na jakoukoliv látku obsaženou v léku.
  • Pokud je aktivní nějaké klinicky významné krvácení.
  • Pokud se objeví jaterní onemocnění spojené s koagulopatií a klinicky relevantním rizikem krvácení.
  • Kontraindikací jsou i léze nebo stav, který je považován za významně rizikový pro závažné krvácení. To může být třeba žaludeční vřed nebo nějaký nádor.nedávné poranění mozku nebo míchy, operace mozku vykonaná před nedávnem, jícnové varixy, aneurysma anebo jiné intraspinální nebo intracerebrální vaskulární abnormality.
  • Souběžná léčba antikoagulancii.

Zvláštní upozornění

Nemocní s tímto přípravkem musí být pečlivě sledování s ohledem na zvýšené riziko krvácení.

Interakce

  • Nesmí být podáván s jinými antikoagulancii.
  • Nesmí být podáván ani s antiagregancii.
  • Nemocní se selektivními inhibitory na vychytání serotoninu a noradrenalinu nebo s nesteroidními protizánětlivými léky, včetně kyseliny acetylsalicylové, je nutné dbát zvýšené opatrnosti.
  • U fibrilace síní je nutno zvážit výhody a nevýhody s léky na fibrilaci.

Užívání v těhotenství

Lék není otestován a atestován pro užívání v době těhotenství, a proto by neměl být v této době užíván. To samé platí pro kojení. Vylučuje se totiž do mléka.

Nežádoucí účinky užívání léku Eliquis

K nejčastějším vedlejším účinkům patří krvácení, kontuze, epistaxe, modřina, podlitina. Studie prokázaly výskyt vedlejších účinků při užívání dvou tablet denně až u 11% pacientů. Krvácení může být z trávicího traktu. Často se objevuje i chudokrevnost, krvácení do spojivek, nevolnost, nízký krevní tlak, krvácení z dásní a rekta.  

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here