Domů Nemoci Infekce Enterobacter cloacae

Enterobacter cloacae

Enterobacter cloacae a je bakterie, která může způsobovat nemoci a komplikace pacientovi. Hlavně se jedná o lidi oslabené, např. po transplantaci, s AIDS, na kortikoidech atd. V USA je považován za organismus, se kterým je bezpečné pracovat a nezpůsobuje nemoci u zdravých lidí, tj. biosafety level 1, v Kanadě má však označení 2.

Zařazení bakterie:

Enterobacter cloacae byl poprvé popsán v roce 1890 a byl pojmenován Bacillus cloacae. Svého konečného zařazení v taxonomii bakterií se dočkat až v roce 1960. Patří mezi Enterobacteriacae.

Jak již název bakterie napovídá, jedná se o střevní bakterii, která je součástí normální střevní mikroflóry mnoha lidí a nečiní jim žádné obtíže. Nachází se také ve vlhkém prostředí, ve vodě, odpadech, půdě a potravinách. Bakterii je také možné izolovat z živočichů, včetně např. krevet.

Jedná se o gram negativní bakterii, rovnou tyčku, která je fakultativně anaerobní ‒ mohou žít i bez přístupu či v malé koncentraci kyslíku. Na povrchu má také flagely (bičíky), jedná se tedy o pohyblivou bakterii. Optimální teplota pro růst bakterie je 37 stupňů.

Nemoci způsobené E. cloacae:

Některé kmeny mohou způsobovat infekce močových cest, respirační nemoci (bývá nacházen u pacientů s cystickou fibrózou) a také onemocnění střevního traktu, a to převážně u imunokompromitovaných pacientů. To jsou pacienti s narušeným imunitním systémem, ať už mají deficit vrozený, nebo získaný. Vzácně může způsobit také endokardititu (zánět srdeční výstelky), septickou artritidu (zánět kloubů), osteomyelitidu (zánět kostní dřeně) i záněty kůže a měkkých tkání, ale také očí.

Enterobacter cloacae může kontaminovat mnoho nástrojů, které se používají v medicíně, např. katetry, čímž může být původcem nozokomiálních infekcí, tj. v nemocnici získaných.

Léčba infekcí vyvolaných E. cloacae:

V léčbě se využívají antibiotika dle citlivosti bakterie. Ta se může lišit, neboť  dochází ke vzniku rezistence. Je tedy nutné provést kultivaci a určit citlivost. Nejčastěji se využívají cefalosporiny a gentamycin. Některé poddruhy E. cloacae jsou však natolik necitlivé k antibiotické terapii, že je velmi těžké je eliminovat.

Výzkum:

Zdá se však, že E. cloacae jakožto součást střevní mikroflóry může stát také za obezitou. Při pokusech na myších, kterým byla transplantována stolice s E. cloacae, se ukázalo, že to vedlo k nárůstu hmotnosti, přestože byly myši krmeny stále stejně. Je zde tedy možná souvislost, která se musí dále prozkoumat. E. cloacae se také využívá v rostlinné výrobě, kdy pomáhá chránit některé plodiny před napadením rostlinnými viry a bakteriemi. Pro tento účel je snaha vytvořit bakterii tak, aby nemohla způsobit onemocnění lidí.

Sdílejte

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here