Domů Nemoci Vyšetření, operace Epicystostomie

Epicystostomie

Epicystostomie je zákrok, kterým se umožní odvést moč z močového měchýře skrze hadičku, které je protažena přes břišní stěnu do močového měchýře.

Proč se epicystostomie provádí:

Epicystostomie není častý zákrok, k vyprázdnění močového měchýře se častěji využívají méně invazivní metody, např. cévkování. Někdy však není možné jiné řešení či je epicystostomie výhodnější pro pacienta. Zajištění odtoku moči chrání ledviny a snižuje riziko infekce až sepse. Hlavní příčinou, proč se epicystostomie dělá, je tedy porucha odtoku moči. K ní dochází v následujících případech.

Omezení, přerušení odtoku moči z močových cest, které mohou být omezeně až neprůchodné (striktury uvnitř močových cest, přítomnost nádorové masy, kameny…). Moč se hromadí, zůstává v těle a je nutné ji odstranit.

Odtok moči může být narušen také nervosvalovou poruchou, neboť v močových cestách jsou svěrače, peristaltické pohyby atd. a ty jsou řízeny nervovou soustavou. Vše musí být synchronizované, pokud nejsou, nemusí se např. uvolnit svěrač u močového měchýře a nedojde k vyprázdnění.

Provedení epicystostomie:

Pacient je uložen na záda. Je nu dána lokální anestezie. Lékař pomocí ultrazvuku znázorní naplněný močový měchýř, do kterého přes kůži a svaly vpraví trokar. Trokar je ostrý dutý nástroj, který je v podstatě zvětšeninou injekční jehly. V jeho dutině se nachází vodič („kovová tyčka“). Místo vpichu je ve střední čáře břicha nad symfýzou, stydkou sponou. Po vpravení trokaru se dále do močového měchýře vsune epicystostomický katétr, hadička, a kovová část trokaru sloužící jako vodič se odstraní. Aby nedošlo k pohybu epicystostomického katétru, přišije se ke kůži a napojí se na sběrný sáček, který má uzávěr, jímž je možné moč hromadící se ve sběrném sáčku vypouštět.

Režim po epicystostomii:

Pacient je po zákroku uložen na standardním oddělení. Je nutné dodržovat klidový režim cca 24 hodin. Je doporučeno zvýšit příjem tekutin. Ke sprchování může dojít po 48 hodinách. Pacient je také informován, jak se o epicystostomii starat, jak dbát na hygienu, vypouštění, výměnu sáčků atd. Dále je také poučen o tom, jaká jsou omezení života s epicystostomií. Je také nutná pravidelná výměna epicystostomického katétru.

Výměna epicystostomického katétru:

I přes dobrou péči pacienta o katétr a místo vstupu je nutné jej pravidelně vyměňovat. Zákrok provádí lékař, který zavede do hadičky kovový vodič, po něm odstraní starý katétr a nasune přes něj do močového systému nový. Při dalších opakováních je možné vodič vynechat, neboť se v břišní stěně vytvoří dostatečně pevný kanál, jímž je možné katétr i bez vodiče vsunout do močového měchýře. Zákrok zabere cca 15‒30 minut.

Komplikace epicystostomie:

Každý zákrok mohou provázet různě vážné komplikace. U epicystostomie může dojít k:

  • Alergie na dezinfekční materiál
  • Zánět močového měchýře
  • Časté nucení na močení
  • Krvácení, někdy může být i život ohrožující
  • Poranění břišní dutiny, střeva…

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here