Domů Nemoci Ostatní Epikríza

Epikríza

Epikríza je pojem, který naleznete v nemocničním chorobopise a který veskrze znamená celkový úsudek o nemoci. Jde o jisté shrnutí průběhu hospitalizace a zdravotního stavu pacienta v daném okamžiku. S propuštěním z nemocnice se zakládá do chorobopisu a tvoří jako základ pro propouštěcí zprávu, kterou lékař pak předává nemocnému při jeho propuštění z nemocnice.

 

Vzhled epikríz by měl mít určitý řád, a to proto, aby umožnil sloužícímu lékaři nebo obvodnímu lékaři, aby se rychle zorientoval v problematice pacienta.

O Epikrízách

Epikrízy je nutno psát po celou dobu hospitalizace. Nutné je ji pravidelně doplňovat a psát ty nejnovější shrnutí o stavu nemocného, protože nic jiného než shrnutí to vlastně není. Epikrízy s píšou na různých odděleních různě. ARO a JIP vyžaduje, abyste tyto stavy psali denně, vždy na konci pracovní doby, na standardech pak vystačí, když se sepíší vždy alespoň 2 týdně. Ideálně před víkendem a někdy v průběhu týdne. Jestliže se však náhle zdravotní stav významně změní anebo dojde díky vyšetření k nečekanému odhalení, je vždy nutné epikrízu doplnit a napsat ji i mimo tyto dva dny. Epikrízy se píší i v den přeložení na jiné oddělení.

Co v epikríze najdete:

Nebo také, co v epikríze musí být. Ve zprávě naleznete souhrn diagnóz, jak ty, které již byly známy při příjmu, tak i nové zjištěné, pozměněné a upřesněné. Dále se v epikríze nachází i dosavadní průběh hospitalizace a vše co je podstatné pro léčbu. Součástí shrnutí je i to, co lékař má s nemocným v plánu dále, jaká vyšetření anebo léčba by měla následovat.

Jak by epikríza měla být napsaná

Epikríza nesmí být příliš dlouhá. Všeobecně na ni jednotlivá oddělení mají základní šablony, které lékaři usnadňují její sepisování a napomáhají s udržováním její přehlednosti. Stručnost a přehlednost je pro epikrízu dá se říct zásadní. Přehlednost je velice důležitá, aby se v ní snadno mohl zorientovat obvodní lékař anebo lékař z jiného oddělení při odpolední směně. Pomůže i při vizitě anebo v rámci konzilií. Je nutné vzít v úvahu, že lékař na oddělení během jednoho dne prohlédne na 60 až 100 pacientů, napsat ke každému jednu stránku textu je nejenže nesmyslné, nepřehledné, ale i nemožné.

Propouštěcí zpráva

Epikríza pak následně usnadňuje vyplnění propouštěcí zprávy pro ošetřujícího lékaře, která je důležitou a nezbytnou součástí každého propuštění z nemocnice. V propouštěcí zprávě se váš lékař a další specializovaní odborníci dozví, proč jste byl hospitalizován, co se s vámi dělo, jak vás léčili, jaká proběhla vyšetření a s jakým výsledkem, k čemu v nemocnici došli, jaké tedy máte problémy, diagnózy a co by se mělo s vámi dít dál. Je zde doporučena léčba, případně návštěva dalšího specialisty nebo vyšetření a další doporučení. Součástí jsou i doporučení týkající se pohybu, životosprávy, pitného režimu atd. Epikrízy i jedna z kopií propouštěcí zprávy se stává součástí chorobopisu, který se dále archivuje pro případné další dohledání.

Sdílejte

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here