Domů Nemoci Nervová soustava Epileptický záchvat

Epileptický záchvat

Byť jsme v jednadvacátém století a medicína postupuje sedmimílovými kroky, epileptický záchvat je stále ohromným strašákem i v této supermoderní době. Je o to děsivější, že může postihnout doslova kohokoliv, kdykoliv v průběhu života. A taky se tomu tak téměř stane, protože minimálně jednou v životě postihne každého dvacátého z nás.

Co je epileptický záchvat?

Když se řekne epileptický záchvat, lidé si ponejvíce představí třepajícího člověka na zemi s vyvrácenýma očima a pěnou “u huby”. Bezvědomí a křeče jsou však pouze jednou možnou variantou projevu záchvatu z mnoha. Ve skutečnosti existuje ohromné množství variant, které je možno označit za epileptický záchvat. Jde například o poruchu chování anebo pouze lehké záškuby ne jedné polovině těla. Takový záchvat se navíc nemusí vůbec objevovat často a pravidelně, ale jen v jednou v životě anebo zcela nepravidelně. Rozličnost záchvatů je způsobena odlišným uložením ložiska v mozku, které záchvat způsobuje a také i různým šířením epileptické aktivity. Záchvat je možno popsat jakou náhlou a přechodnou poruchu funkce nervových buněk, neuronů v šedé kůře mozkové, kdy dochází i k kortikální změny aktivity neuronů. Tento stav způsobí nekontrolovatelný elektrický výboj v šedé hmotě mozku, což vede k nekontrolovatelné činnosti a navýšení elektrické aktivity. Takovýto záchvat může trvat jen několik sekund, ale i minut a výjimečně dokonce i několik hodin. V mezidobí může být pak nemocný zcela bez obtíží. Epileptický záchvat je intermitentní, paroxysmální a stereotypní porucha vědomí, chování nebo motorických či senzitivních funkcí.

Jak poznáte epileptický záchvat?

Tak velký záchvat typu grand mal poznáte od pohledu. Je to právě ten obávaný typ epileptického záchvatu, který je spojen s bezvědomím, křečemi, ztuhnutím a pomočením. Jenomže ten je naštěstí výjimečný. Nemocné trápí spíše malé záchvaty v různé podobě, které jsou však méně nápadné a povětšinou unikají pozornosti okolí. Nemusíte je vůbec poznat, a to i přesto, že jste v bezprostřední blízkosti.

Projevy epileptického záchvatu

Malý epileptický záchvat může mít různou podobu, někdy může budit dojem, že dotyčný je opilý, mohou (ale také nemusí) se objevit záškuby svalů, nemocný může slyšet různé zvuky, vidět předměty, které neexistují, může cítit různé pachutě i mít divné pocity. Ztráta vědomí se vůbec nemusí objevit, ta se objevuje ve chvíli, kdy je postiženo větší množství nervových buněk. Nemocný však přitom nemusí upadnout, může zůstat stát, může se potácet anebo provádět bezúčelové pohyby anebo činnosti, může dokonce i hovořit (avšak nesrozumitelně).

Co epileptické záchvaty způsobuje

Nemoc se v dětství objevuje ponejvíce na vrozeném genetickém základě. U dospělých za záchvaty stojí nádor, alkoholismus, úrazy hlavy a stavy po cévních mozkových příhodách. Příčinou epileptických záchvatů však může být i zánět mozku. Epileptické záchvaty se mohou objevit v akutní fázi, ale i později, kdy se jedná spíše o následek onemocnění.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here